WORD
       

Съдържание
===========

 • Microsoft Word

  Основни понятия

 • Бързи трикове за Word

  Клавишни комбинации и др.

 • Още клавишни комбинации

  Клавишни комбинации всякакви...

 • Word

  Добавяне на воден знак.

 • Музикално писмо с Word

  Изпращане на аудио файл чрез Word. Удобно за поздравления, музикални картички и др.

 • Добавяне номер на страница във WORD документ

  Това се налага когато написаният във WORD документ е повече от две страници. Номерата на страницата се появяват в горен или долен колонтитул (Header and Footer),т.е. в горната или долната част на страницата.

 • Създаване и отпечатване на пощенски плик в Word 2007

  Ако искате да включите своя обратен адрес върху пощенски пликовете, можете да настроите това, преди да започнете работа върху плика.

 • Web страница с помощта на МS Word

  Правенето на страница е трудоемка и професионална работа с владеенето на НТМL кода поне, но не всички са учили за програмисти.

 • Защита на документ с парола в Word

  Когато искаме документът ни да не бъде преглеждан от друг, а единствено от самите нас най-добре е да сложите парола на документа, която знаете само вие.

 • Визитка в Word

  За да си направим визитка ще използваме готов шаблон, който от 3 текстови полета: Име на компания, Адрес и Име на служител и 2 графични: разделителна линия и емблема.

 • Родословно дърво в Microsoft Word

  В този урок ще ви науча как да направите родословно дърво с Microsoft Word.

 • Ефекти върху текст

  Microsoft Word има възможност да създава текстови ефекти подходящи за ефектни заглавия. (видео урок)

 • Допълнителни символи

  Вижте как може да вмъкнете допълнителни символи като символите за търговска и запазена марка. (видео урок)

 • Параграфи

  Работа с параграфи текст, разстояние от всички страни на параграфа, разстояние между редовете... (видео урок)

 • Диаграми (видео урок)

  В урока ще видите как може да правите графики, които да показват визуално данни представени в табличен вид. (видео урок)

 • Хедър и Футер

  Ще видите как да поставите картинка текст в началото и края на всяка страница от документа. (видео урок)

 • Импортиране на графични обекти

  Диаграмен лист на Excel в документ на Word

 • Как да подредите по азбучен ред списък в Word

  Ако съхранявате списък в Microsoft Word и имате нужда да го подредите в азбучен ред, ето как да го направите.

 • Microsoft Equation 3.0

  Въвеждане на корен квадратен,степени и др.подобни в Word

  Бързо и лесно копиране на информация с Paste Special

  Прегледно организиране на графичните елементи в документа с помощта на заглавия

  Удобна клавишна комбинация за Print Preview

  Спестяващи време клавишни комбинации за Word

  Подобрете съвместната работа върху документите с Tracking Changes в Word

  Махане / слагане тъмния фон в реда

   

  Бързо и лесно копиране на информация с Paste Special

  Ако копирате съдържание от различни източници - други документи на Word, Интернет страници или имейл съобщения, използвайки функцията Paste, освен съдържанието ще пренесете и форматирането на оригиналния документ и след това ще е необходимо да отделите време за да го уеднаквите с това на оригинала. Вместо това опитайте функцията Paste Special и вмъкнете текста като неформатиран текст:

  За да използвате Paste Special:

  - В Word 2003 изберете Paste Special oт меню Edit . В Word 2007 кликнете върху бутона Paste в началния панел и изберте Paste Special.

  - В диалоговата кутия на Paste Special, изберете бутона Paste, и в секцията As: изберете Unformatted Text.

  -Кликнете OK.

  [Нагоре]

   

  Прегледно организиране на графичните елементи в документа с помощта на заглавия

  Изображенията, таблиците и другите графични елементи са перфектно допълнение към текста на Вашия документ, помагащо Ви да илюстрирате още по-добре позицията си. Номерирането и поставянето на заглавия на графичните обекти в текста ще Ви помогне за по-прегледната организация на документа и ще Ви позволи да правите препратки към тях.

  С функцията за заглавия Captions на Word това е лесна задача:

  -В Word 2003 изберете обекта, към който да добавите заглавието и след това от меню Insert - Reference - Caption. В Word 2007 маркирайте обекта и от панел References изберете Insert Caption.

  -В диалоговия прозорец изберете подходящ етикет (напр. таблица или фигура) и позицията, на която да се появи в документа (под или над обекта).

  -Изберете ОК.

  Можете да активирате и автоматично добавяне на заглавие към всеки графичен елемент, който вмъквате в документа си:

  -В Word 2003 изберете меню Insert - Reference - Caption. В Word 2007 избрете Insert Caption от панел References.

  -В диалоговия прозорец изберете бутон AutoCaption и след това вида обекти, за които да се добавят автоматично заглавия. Задайте настройките за етикет, позиция и номерация, които да се прилагат.

  -Изберете ОК.

   

  [Нагоре]

   

  Удобна клавишна комбинация за Print Preview

  Този трик ще ви бъде интересен, ако сте от хората, които предпочитат да използват клавиатурата колкото е възможно повече. Обикновено, ако желаете да прегледате документа си преди разпечатка, трябва да използвате мишката и да изберете инструмента за Преглед преди печат от менютата или след като натиснете Alt клавиша да изберете опцията от меню File в Word 2003 или от лентата за бърз достъп в Word 2007

  По-бърз начин за активиране на Преглед преди печат е просто да използвате клавишите ALT+CTRL+I. Натиснете ги веднъж, за да се отворите Преглед преди печат и още веднъж за да излезете оттам. За изход можете да натиснете и Esc.

  [Нагоре]

  Спестяващи време клавишни комбинации за Word

  Спестете време и улеснете работата си като се възползвате се от тези клавишни комбинации за бързо форматиране и редакция на текст, работа с параграфи и други полезни команди в Word.

  Клавишни комбинации за редакция на текст

  -Маркиране на символ: натиснете Shift + стрелка надясно за да изберете символа вдясно от курсора и Shift + стрелка наляво за символа вляво от курсора

  -Маркиране на дума: натиснете Ctrl + Shift + стрелка надясно за да изберете думата вдясно на курсора и Ctrl + Shift + стрелка наляво за думата вляво

  -Маркиране на ред: поставете курсора в началото на реда и натиснете Shift + End

  -Маркиране на целия текст: където и да се намирате в документа натиснете Ctrl + A

  Клавишни комбинации за форматиране на текст

  -Bold: маркирайте текста, който желаете да удебелите и натиснете Ctrl + B

  -Italic: маркирайте текства, който искате да бъде с наклонен шрифт и натиснете Ctrl + I

  -Подчертаване на текст: маркирайте и натиснете Ctrl + U

  -Размер на шрифт: маркирайте текста. За да увеличите размера на шрифта натиснете Ctrl+Shift +> , за да го намалите Ctrl+Shift +<

  -Промяна на главни и малки букви: натиснете Shift + F3 веднъж, два или три пъти. Последователно ще преминете през малки букви, големи букви и начална голяма буква.

  Клавишни комбинации за форматиране на параграф

  -Разполагане на текста вляво: разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + L

  -Разполагане на текста вдясно: разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + R

  -Разполагане на текста в средата: разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + E

  -Двустранно подравняване на текста : разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + J

  Клавишни комбинации за добавяне на популярни символи

  -Символ ©: натиснете Alt + Ctrl + C

  -Символ ®: натиснете Alt + Ctrl + R

  Други полезни клавишни комбинации

  -Отмяна на последното действие (Undo): натиснете Ctrl + Z

  -Връщане на последното действие (Redo): натиснете Ctrl + Y

  -Търсене: за да отворите диалоговия прозорец за търсене натиснете Ctrl + F

  [Нагоре]

  Подобрете съвместната работа върху документите с Tracking Changes в Word

  Ако се налага да работите съвместно с други колеги върху общ документ в Word или трябва да прегледате и извършите необходимите корекции в даден документ преди да го одобрите, функцията Track Changes в Word ще ви бъде от голяма полза. Тя дава възможност за лесен и бърз преглед не само на направените промени, но и на това кой и кога ги е извършил. Имате възможност да преглеждате и одобрявате промените една по една или наведнъж.

  Активиране на фунцкията за проследяване на промените

  В Word 2007 изберете меню Review и кликнете върху бутона Track Changes. В Word 2003 отворете меню Tools и изберете Track Changes

  Преглед и одобрение на промените в документа

  След активиране на функцията всички промени - изтриване или добяване на текст, се показват в документа. Проследяване на промените

  За да приемете или отхвърлите дадена промяна използвайте бутона Accept или Reject. Ако след като прегледате целия документ решите да приемете всички промени направени промени в него можете да използвате Accept All Changes in Document вместо да ги одобрявате една по една.

  Анонимни промени

  Ако задържите мишката над редактирания текст ще се покаже информация за автора и времето на извършване на промените.

  Проследяване на промените

  Това е полезно, когато повече хора работят върху даден документ, но в определени ситуации е възможно да не е желателно.

  За да промените настройките в Word 2007 изберете Word options от Office бутона, след това в меню Popular изберете опцията Personalize your copy of Microsoft Office. Пременете името и инициалите си. В Word 2003, изберете меню Tools, Options и след това User Information. Променете името и инициалите си и изтрийте адреса.

  [Нагоре]