Защита на документ с парола в Word


Заключване на документа:

1)меню Tools → Options → Security
2)въвеждаме паролата в полето Password to open → Ok
3)появява се диалогов прозорец и в него записвате паролата отново
4)Запазвате документа

Отключване на документа:
1)отваряте документа
2)появявя се диалогов прозорец, в който въвеждате паролата си
3)ако искате да премахнете паролата изпълнявате следните стъпки:
Tools → Options → Security и изтривате паролата от полето Password to open →ок и отново запазвате документа