Може да подобрите външния вид на документа, като прибавите клеймо, изображение или пък воден знак на текст. Така ще може да идентифицирате съдържанието на документа като чернова, поверителна информация или нещо друго. Отличителната черта на водният знак в Word e определен актив за средни до напреднали потребители на Word.

За да прибавите воден знак към документа ви, той трябва да е показан в Print Layout или Normal Vew.

1. От менюто Format, изберете Background и след това Printed Watermark.


2. В диалоговия прозорец Printed Watermark, щракнете радио бутона преди Text Watermark.

 

2. В диалоговия прозорец Printed Watermark, щракнете радио бутона преди Text Watermark.

3.  В падащото меню Text, изберете водния знак, който желаете.

4.  Използвайте и другите падащи менюта: шрифт, размер, цвят, за да форматирате водния знак.

5. Уверете се, че има отметка пред Semtransparent, за да може водния знак да не взаимо-действа с текста на документа.

6.  Може да променяте ориентацията на текста от Layout, избирайки диагонална или хори-зонтална подредба.

7.  След като изберете водна марка и приложите необходимите настройки за форматиране, натиснете ОК.

Водния знак, ще бъде приложен към документа ви. Може да го видите на екрана и когато от-печатвате документа.