Основни клавишни комбинации

UP

Клавишни комбинации за диалогови прозорци

Ако натиснете SHIFT+F8 в списъчни полета с възможност за разширен избор, активира се режимът за разширен избор. В този режим можете да използвате клавиш със стрелка, за да преместите курсора, без да променяте избраното. С натискане на CTRL+ИНТЕРВАЛ или SHIFT+ИНТЕРВАЛ можете да промените избраните елементи. За да деактивирате режима за разширен избор, натиснете повторно SHIFT+F8. Режимът се изключва автоматично, когато преместите фокуса към друг елемент за управление.
UP

Клавишни комбинации на клавиатурата Microsoft natural keyboard

UP

Клавишни комбинации за достъпност

UP

Клавишни комбинации на Windows Explorer

UP

Клавишни комбинации за "Таблицата на знаците" (Character Map)

След двукратно щракване върху мрежата със знаци можете да се премествате по нея с помощта на следните клавишни комбинации:
UP

Клавишни комбинации на основния прозорец на конзолата за управление (Microsoft Management Console - ММС)

UP

Клавишни комбинации на прозорец на конзолата за управление (MMC)

UP

Навигация при връзка с отдалечен работен плот

UP

Навигация в Microsoft Internet Explorer