Чудомир Картини Насладете се

на изразните средства и сравнения,

използвани от великия

ЧУДОМИР
щракнете върху текста, който Ви харесва, за да прочетете разказа
Биография

ШАРЕНОТО КОЛЧЕ

....Ех, намаляха му кокошките на човека, луканките му се привършиха до конец и бурето с червено вино зацърка на пресекулки, ама да преместиш една дванайсетметрова улица да ти не мине през къщата и да измениш плана, значи, на едно цяло село без такива едни дребни разноски може ли, а?...


ЛОКУМИТЕ

...Поел с разтреперани ръце бъклицата от дяда Влася, дигнал я като бинокъл нагоре и дълго време оглеждал небето със затворени очи.... Пресрамил се, значи, човекът, поотпуснал се, че като му се отпушило гърлото - ха бре с бъклицата, ха с дамаджаната, ха сега пък с медника, - насмукал се като муха на волски корем и ги настигнал...


ЗЪБОЛЕКАРЯТ

...В нашето село ни вади зъбите Станчо Глухарят, дорде не речеш. Кабинета му е на двора, под инджирката круша, а столът му е дръвникът. Той е един плосък пън, дето си сече дърва, удобен е за сядане и от страни има два чепа, дето се хващат болните, кога изпаднат в критичност....


СЪРДИТИЯТ

...Ами то не беше пелин като пелин ки! От сънна болест да е легнал човек, ще го накара на кючек, с метла отзаде да играе. ...Дорде го не докапчиха, дорде не оплакнаха бурето, не се отсърди ни на баба си, ни на жена си, пустият му Драка, хей!...


НЕ СЪМ ОТ ТЯХ

... Я бат’Боньо, умен човек излезе, дето се ожени за тебе. Малко ти били редки зъбите и си понакуцнуваш, ама няма да маршируваш из кухнята я!...


СПЕЦ

... ама нали завист човешка....Завидяха му на службата, набедеиха го душмани, че изцеждал шарлана от кандилата по гробовете и го продава на Сима Куция да пържи мекици, и го уволниха.....


ПРОИЗШЕСТВИЕ

... Когато вече беше оплакнал втората половиница и мека топлина лазеше от петите до темето му, в кръчмата влезе Писан Кольо.... Единият, да речем, се захванеше в горната, а другият в долната махала. Пият, пият самостоятелно и като дойдат до един градус, стават и почват да се търсят....


СТРАСТ

…От една година вече го бие на скъсване на табла тоя чер циганин, та му не дава да пекне. Не че толкоз ги знае, а гласи ли заровете, магия ли им прави, или просто му върви, ама от десет игри я му даде две, я не…От цяло село няма един табладжия да ми излезе насреща вече…Докато се усети Гочката, Радион му би три пула, затвори всичките врати, метна след това два дюбеша и го направи марс….Сега Гочката играеше внимателно и предпазливо и играта клонеше вече към него, но в последния момент Радион му метна още един дяволски дюбеш…


ШЕГАТА НА БАЙ АНДРЕЯ

….Тъща си, трябва да си знаеш мястото. Ей тъй, всякога се бъркате, щяло и нещяло, затова ви мразят мъжете и ви пишат по вестниците постоянно…. в устата си зъби няма, а на гребена й само два зъба паднали и нов иска да й купят....


СУДЖУЦИТЕ

...- Докторе - започва той строго, - стоката, която си конфискувал, е моя и като така, причини за това нямаш. Отвън чувалите могат да понамирисват, защото по-рано са пренасяли цървули, но те не са мои; суджукът е пресен и мой.....


ЧЕРНАТА КОТКА

....Проклето нещо е туй черната котка, за пакост родено..... да вземе един ден да стъпи на кацата и оттам се засилила да се метне на полицата, дето имало бучка сирене. Хубаво, ама не могла да се задържи и ха назад, и се цамбурнала направо в кацата с бозата.....


ИГЛАТА

....- Игли! Конци! Това най-напред не е мъжка работа, а женска! Кога аз през живота си съм папал такива дивотии? Все да измислиш нещо!......- Ослепели! Вятър работа! Взела една иглица като косъмче тънка и един конец като въже и… ослепели......


ТУРИСТИ

.... купи месо за кюфтета, сардели, кренвирши, халва, домати, краставици, пиперки, свари 14 яйца, напълни една кутия с кайсиев мармалад без кожиците, отряза и половината свинска луканка. И като прибави два хляба....., - мушна една матара с вино, шише коняк, спиртник, кафе, килимче, мушама, долни дрехи, чорапи, сапун, четка за зъби, клечки за зъби, вилици, ножове, две чинии, вазелин, аспирин, йод и пудра за подсичане, натъпка раницата тъй, че заприлича на нея самата...


ЮРЯЯЯ

...ще влезеш ей тука, в тъмната стаичка, и ще си пуснеш гласааа...И като се намъкнал в тъмния ъгъл, окашлял се, опънал шия и изревал, колкото сила има, три пъти, та пръснал бюлетините като перушина из стаята...


ОРГАНИЗАЦИЯ

...Коминочистачите и зидарите били в съюз. Имали организация, значи.... зидарите пушат комините с вар, тухли, с пръст и с разни други, таквоз, за да имат зимно време работа коминочистачите..... Наковах си обущата с конски гвоздеи и като ходя по покривите, чупя керемиди на общо основание, значи, като юфка ги троша и окото ми не мига...


СПЕЦИАЛИТЕТ ПРОТИВ ЯЗВА

...Така джибрите стояха близо месец, ... и се навеждах да им прислушвам сърцебиенето.... цръкнах си в желтата пахарка, дето събира един корем течност – бря! Радост в къщи. Станало едно вино, братче, резняк – не ти е работа!...Че като го почнах аз: на обяд пахарка, вечер пахарка, на обяд един корем, вечер пак. По едно време почна да ми се услажда и сутрин....


КРЪЩЕНЕ

... - Не слушай женорята, кръстник. Нека си лаят те. Ако беше момче, щях да го кръстя Вълчо, на баща си на името, но понеже е женско, Слава ще го кръстим и вярселям! За слава и чест на България. Толкоз! И повече да се не приказва в строя! Хайде! Ходом, че попът ни чака!... - Сволочи със сволочи! Ще ви дам да разберете! Мирно!...


ТАКТИКА

...Тъй и тъй, тъй и тъй, господин министре, пратили сте един доктор, който си не разбира от службата. Постоянно пречи на хората от партията, а насърчава опозицията... Дошъл съм от името на партията, рекох, да искам незабавното му уволнение или преместване... - Добре, добре – рече министърът.... надрусах на доктора още едно анонимно писмо, че ако не си дигне парцалите оттук, квартирата му ще бъде дигната във въздуха. Дойде след три дни и писмото от министъра и той, горкият, се обърка, уплаши се, разболя се и прати хабер да си приберем свините...


ОЦЕТНОТО БУРЕ

...Много нещо съм видял, дядо попе, много съм страдал, много ми е патила куфалницата и едно съм разбрал на тоя свят: работа, работа и честност! Това е. Имаш ли ги двете, нищо друго не ти трябва....Комуто се пие, на тезгяха си сръбва, значи, и срещу сметка. И честност, бабам! Парите се пущат в чекмеджето. Никакво буре!...


ЧАСОВНИКЪТ

...дигна шишенцето, което едва успя да избълбука, и се изпразни в бездънното му гърло....В същото това време с несигурни крачки щапаше към дома си счетоводителят на содо-лимонадената фабрика "Мирна главица" Минко Тинков.... Седем месеца да тичам като луда и да се моля да те назначат при лимонаджиите, та дано почнеш да пукаш сода и лимонада и да не ходиш по кръчмите, а ти пак ли почна бре, хубостнико?...


ТЪРГОВЦИ НА РИБА

...Изпълни обещанието си хаджията. Претегли му половин кило с тежкото отгоре и от сърце му я даде. И ракийца го почерпи даже.
          А пък колкото за качето - метна го за зелен хайвер и толкоз. Обръчите му се били счупили, течало на две места, не знам какво още му станало, излъга като човек и не му го даде...


ЖЕНАТА ДНЕС

...Взех двата лева, братче, но нали беше по аперативно време, щом ги поех, яви ми се видение във вид на мастика и кисели краставички. Тръснах глава да го прогоня, а то се заковало напреде ми и не мърда...


СЮРПРИЗ

... - Рицинус - изкрещях аз, - и при това комунис. Затова, значи, е червено и не иска да вирее в моя дом. Аз, който съм посветил живота си в борба с разрушителните елементи в държавата, който съм проливал кръвта си в борба с тия врагове! ...Спуснах се към ужасното цвете, сграбчих го.....


РАЧЕТО
...приклекна до пещта, приклекна до него Вулийката и павурчето зашета от уста на уста....Разправя Вулийката, оплаква се, нарежда, па повдигне павурчето и цуцур... цуцур... обърше мустак, дигне и той павурчето и... цуцур... цуцур...

БАКЛАТА
"...Какво беше туй плюскане, каква беше тая лакомия!"...Баба Фота се поизправи насреща, бръкна с пръст в устата си и едно зърно бакла изскочи и падна в пясъка до краката й...

КУМАТА БЕРТА
....Тъкмо щях да завивам на един ъгъл, и кумата Берта, показала главата си на пътната врата, вика след мене, колкото може:
        - Ава, кумеец! Как искаш фасуля? Да го попържам ли с масло, или да го не попържам!
        - Напопържай го - казвам, - напопържай го до девета рода, та да му дойде умът в главата!

БЕЗ КЪСМЕТ
...Ще се отровя, рекох, и го ударих на вино. Пия вечер бяло вино и ям печени дробчета, пия вино и ям кебапчета - не помага. Тогава го ударих на черно. Черно вино и печени костенурки, варени крачка, пълнени шерденчета. Наям се, напия се и на туй отгоре, като се върна в къщи, пак ям, дано се пукна най-после и да се отървеш от мене, ама пак не ще. И на ракия го обърнах, и на мастика, и на коняк...

СЪСЕДИ
...Да е петел като петел, иди-дойди, а той - плимотрок, пущината! Едър, тлъст, да го сложиш в голямата тенджера на огъня, че да го зачулиш отгоре с една ситно нарязана зелка, та като му седнеш после...Пък едно гърло има дяволският: сякаш че е кавалерийска тръба!...

РЕВИЗИЯ
...И щом седна, сякаш по чудо щастието се обърна към учителчето. Сложи то изведнъж трите си пула, метна един дюбеш, метна след това още един чифт и спечели играта...Сече му заровете, псува, руга, но изгуби и четвъртата, и петата игра, хлопна таблата и ...Училищен инспектор съм. Новият училищен инспектор...

ФОТОГРАФЪТ
...щракне след това с една висулка, бърка нещо из сандъчето, бърка с една ръка и - трак, Марийке, на портрет!...Завчас се видиш на една картичка същинския без разлика, само че малко по-чер...То - кай - не си умило нито профила, нито анфаса от Съединението насам и иска бял да излезе на портрет!...Прав е човекът! Прав е! И остави това, ами все той черпи, та не може да му се възрази нищо...

ЖЪЛТОТО ПЕТЛЕ
...и видяха, че влакът заминава, хукнаха презглава да го гонят. Най-напред тичаше началникът, след него вагонопазачът, а отзад с един крак обут, а друг по шарен чорап препускаше спирачът....а виновното жълто петле пострада най-много. Осъдиха го, горкото, да преспи голо-голеничко цели три часа при най-висока температура във фурната, задушено с кисело зеле.

НАСКАТА
...Като се насрочиха изборите, той цяла нощ не спа. Въртя се, пъшка, мисли, пресмята и като се съмна, без да се обади някому, запраши към града. Пита човекът, разпитва, научи се кои са кандидатите за народни представители, подаде заявление и след една неделя се върна и той кандидат...- Хъ - подсмиват се селяните, - от свинска кожа мях и от Хитлер депутатин!...

ПРЕДМЕТНО ОБУЧЕНИЕ
...Изсипал се пустият му инспектор ненадейно една заран, слязъл от каруцата, намъкнал се право в неговото отделение и го сварил не в час по отечествознание, а по предметно обучение, и то – за кокошката, представете си!..Работа ли ми е мене и знам ли кокошката предмет ли е, или обучение....

ВЕЧЕРИНКА
...Пие, пие, пие из кръчмите и като излезе, качи се на магарето, върже му въжето за кръста си, та като падне от него, той да си лежи, дорде изтрезнее, а магарето да пасе наоколо и да го чака...Тъй приказваше в навечерието на вечеринката, която учителите готвеха да дадат срещу Водици, Мокра Иванца на кумата си Вела Глухата и крещеше, та се чуваше из цялата махала...
УБИЙСТВО
- Дечо, Дечо! Помогни ми, баба!... Отърви ме! Цапни го с някой кърпел това проклето куче, дано го чумата тръшне, гдето не остави яйце в полозите!... Мари, дано го поразата порази, кога се не наплюска! ... Пребий го, Дечооо!... Тресни го с един кол в главата, от зло да ме отървеш!...

ТОПЛИИИ... ПАРЯТ!
...Рипнал тогава Тачо фурнаджията като ужилен, грабнал лопатата, но дорде му сторят път жените, дорде туй-онуй, Чипата развял скъсаното си палто и моментално се озовал чак на лозето, дето е на един час път вън от града.....
НОМЕНКЛАТУРАТА
...ще прегледа туй-онуй из склада, ще прибере книжата и ако го няма секционния инженер, да речем, ех, човещина, ще поизлезе за някой и друг час да си почине и да си накваси гърлото в Кьосовата механа... — Кла-тура. . . кла-тура. . . Брей, Лалчо, да не е нещо за подигравка написано, брей — поел Духтито. — Да не искат да те подметнат, дето само седиш в склада и си клатиш краката, и ти плащат, а? Клатура. . . От клатене трябва да произлиза...

Резняк
... И аз си посръбвам например, и вие имате слабост към резняка, между нас казано, ама вечер само по тъмното си попиваме, та ако нещо сгрешим, да не ни види цялото население, а половината, да речем...

СВЕЩИТЕ
...Щом обрахме тиквите и винцокът почна да шушне из бъчвите, взехме да мислим и за духовната храна на населението, значи, и решихме да открием театралния сезон....

Навици
...Навици, просто навици, и нищо друго! Всеки ги има, всеки си ги носи и в делник, и в празник и не е нещо за осъждане, щом не пречи на работата. Поп Костадин пък, инак добър и кротък човечец, на никого освен на попадията ръка не е дигнал — какъвто си е чевръст във всичко, хем служи, хем молитви чете, а в същото време и приказва с околните, кара се и още много други работи върши...

Страницата продължава да се допълва

Обратно към Лит.клуб