Широколентов потребителски достъп

1. Въведение

2. Абонатен достъп

3. Преносна среда

3.1 Усукана двойка
3.2 Параметри на усуканата двойка

4. DSL цифрова абонатна линия

5. DSL технологии
5.1 Симетрични DSL технологии
5.2 Асиметрични DSL технологии
6. HSDL
6.1 Еталонна конфигурация
6.2 Преносна среда
6.3 Пренос

7. ADSL

7.1 Еталонна конфигурация
7.2 Разделяне на каналите
7.3 ADSL сплитер
7.4 ADSL модем

8. SDSL

8.1 Еталонна конфигурация
8.2 Пренос

9. VDSL

9.1 Еталонна конфигурация

10. Модулация

11. Въпроси ?

12. Тест