TECT1   TECT2   TECT3   TECT4    TECT5   TECT6   TECT7    TECT8    TECT9    TECT10
Входен тест за курс по английски език
Входен тест за трето ниво на общ английски
Входен тест за "английски език в телекомуникациите"