ТЕСТ

Цел: Отговорете правилно поне на 7 въпроса. Изисква се JavaScript !

1. Кито е столица на:

Ангола
Парагвай
Еквадор
ЮАР

2. Коя опера е написана от Джузепе Верди :

Бал с маски
Дама пика
Дон Жуан
Турандот

3. Жизел е име на :

Козметично средство
Балет
Роман
Пиеса

4. В творчеството на кой от изброените дейци на изкуството е имало "син период" :

Левитан
Пикасо
Балзак
Сезан

5. Сибелиус е :

Област в Апенинския полуостров
Римски консул
Име на средновековен учен
Композитор

6. Кой според вас знае най-много за строежа на хромозомите :

Физикът
Хирургът
Генетикът
Инженерът

7. Едно от изброените тук имена е свързано със световно известна статуя :

Андрей
Патрик
Давид
Павел

8. Цитологията се занимава с изучаване на :

Рибите
Болестите
Клетките
Скалите

9. Съкращението ДНК означава :

Политическа организация
Организация на писатели и художници
Търговска стока
Биохимично вещество

10. Формулата Е=mc2 е свързана с името на :

Айнщайн
Нютон
Бойл
Ръдърфорд


Обратно към тест