Огледалната стая

Условие :

Намирате се в стая без прозорци и херметически затворена (идеално гладко и без цепки) затворена врата. Стаята е цилиндрична и Вие сте в центъра й. Цялата вътрешност на стаята е облицована с огледала. Въпросът е колко свои отражения виждате?

Решение: ОЧАКВАМ ГО ОТ ВАС

Обратно към тест