ТЕСТ

Темата на теста е свързана с българската история !


1. Хан Аспарух е бил от рода :

Дуло
Вокил
Угаин
Нито един от посочените

2. Хан Кардам управлява България след :

Хан Тервел
Хан Крум
Хан Телериг
Хан Омуртаг

3. Кой български владетел е победил император Никифор при Върбишкия проход и е превърнал главата му в чаша :

Хан Омуртаг
Цар Самуил
Княз Борис
Хан Крум

4. Покръстването на българите е дело на :

Княз Борис
Цар Самуил
Цар Симеон
Цар Борил

5. Кой от изброените не е ученик на Кирил и Методий :

Наум
Ивайло
Сава
Ангеларий

6. През коя година е свикан Преславският църковно-народен събор, на който за официален църковен език е обявен българският :

893
913
927
928

7. През коя година Симеон е провъзгласен за цар :

893
913
927
928

8. Цел на въстанието на Асен и Петър е :

Сваляне на цар Самуил от престола
Премахване на богомилството
Възстановяване на българската държава, завзета от византийците
Нито едно от посочените

9. Цар Борил застава на българския престол :

След цар Калоян
След цар Иван Асен II
След цар Иван Асен III
Преди тримата горепосочени

10. Цар Иван Александър е :

Син на цар Иван Асен II
Сестрин син на цар Михаил Шишман
Баща на цар Иван Стефан
Брат на цар Иван Асен III


Обратно към тест