ТЕСТ

Цел: Отговорете правилно поне на 7 въпроса. Изисква се JavaScript !

1. Какъв е приблизителния брой на страниците в Интернет ?

По-малко от 200 милиона
Между 200 и 600 милиона
Между 600 и 800 милиона
Над 800 милиона

2. Коя от следните системи не е част от системата ASP :

CGI
MS ASP
JavaScript
PHP

3. Коя е организацията, създадена през 1994 година, която 'доведе световната мрежа до пълния и потенциал' ?

IANE
TERENA
W3C
LWC

4. Каква система/език/протокол използва браузерът, за да създаде окончателния изглед на една интернет страница ?

HTTP
FTP
HTML
PPP

5. Използването на следния HTML tag при създаването на една web страница може съществено да повиши нейната откриваемост от търсещите машини :

TITLE
HTML
META
KEYWORDS

6. Кой от следните домейни не е сред предложените gTLD (generic Top Level Domains):

firm
int
store
web

7. DNS означава:

Distributed hierarchical system for host-name-to-IP-address conversion
Distributed Network System
Error-correction protocol
Digital Network Services

8. Ако ID процеса на inetd е 126 например, кое действие/команда трябва да се използва, за да се каже на inetd да препрочете конфигурационния файл, след като се направят промените:

kill -9 126
Ctrl+Alt+D
kill -HUP 126
restart 126

9. Yahoo.com е:

Търсеща машина
Мета търсеща машина
Тематичен каталог
Интерфейс за търсене

10. Коя година терминът 'Интернет' е използван за пръв път:

1982
1984
1991
Нито една от посочените години


Обратно към тест