Тестване на личността.

    Тестът съдържа само три (3) въпроса, но вие ще останете изненадани от резултата!
Моля, не поглеждайте отговорите преди да сте започнали.
Човешкият мозък е като чадър: работи най-добре, когато се отваря.
Забавно е да се отговаря на въпросите, затова моля да спазвате инструкциите.
Внимание!
Отговаряйте на въпросите последователно. Тестът съдържа само 3 въпроса, но ако погледнете отговорите, преди да сте приключили, резултата няма да е верен, нито честен. Това е сериозен въпросник и ще ви даде представа до голяма степен за ващата същност.
Първо, подредете долните животни съгласно собственото си разбиране:


1.Крава;           2.Тигър;            3.Овца;            4.Кон;            5.Свиня.
                                                                                         
*забележка:Белите полета са само за Ваше улеснение /все едно си записвате отговорите на лист хартия/, а не за автоматично изчисляване резултатите от теста.


Второ, напишете по една дума, която характеризира според Вас всяка една от следните думи:


a)Куче;       

b)Котка;      

c)Плъх;       

d)Кафе;       

e)Океан.     


Трето, посочете по една личност /която познавате и която е важна за Вас/ и която можете да свържете с един от долоизброените цветове /не правете повторения/. Посочете само по една личност за всеки цвят:

a)Жълт;          

b)Оранжев;    

c)Червен;       

d)Бял;             

e)Зелен.         Свършихте ли?       ;-))
А сега, вижте отговорите..

    By Jack..     Любими чужди неща..       Любимите      Защо е хубаво..     Бирата или жената     Правилата на играта       и тест