Правилата на играта

1.  Жената винаги прави правилата. Играта принадлежи на Жената и Тя учавства само ако сама определя правилата.
2.  Правилата подлежат на промяна по всяко време и без предварително известие. От Жената.
3.  Никой Мъж не може да знае всички правила. Винаги има нови.
4.  Ако Жената заподозре, че Мъжът е научил всички правила, то Тя трябва незабавно да смени част, и дори всички правила.
5.  Жената никога не греши!
6.  Ако Жената все пак сгреши, то е резултат от неразбирателство, което е пряк резултат от нещо, което Мъжът е направил или казал.
7.  Ако горното е валидно, то Мъжът трябва незабавно да се извини на Жената за неразбирателството, за което виновен е той.
8.  Извинение без цветя не се счита за извинение.
9.  Жената може да си сменя мнението по всяко време.
10.  Мъжът не може да посочва на Жената, че Тя си е сменила мнението.
11.  Мъжът не може никога да сменя мнението си, без предварителното и изрично съгласие на Жената.
12.  Жената има право да е ядосана или разстроена по вско време.
13.  Мъжът трябва да бъде винаги спокоен, освен ако жената не иска Той да е ядосан или разстроен.
14.  Мъжът не може да пита Жената дали Тя е ядосана или разстроена.
15.  Жената е готова, когато е готова.
16.  Мъжът трябва да е готов по всяко време.
17.  Ако Жената е неразположена, всички правила стават невалидни.
18.  Мъжът не може да пита Жената в какъв период от цикъла си се намира Тя.
19.  Мъжът не може да пита Жената кога Тя ще бъде готова.
20.  От Мъжът се очаква да чете мисли. По всяко време.
21.  Мъжът трябва да заслужи уважението на Жената, като посвети живота си в нейна служба, като задоволява нуждите й и облагородява характера й !!!
   

    By Jack..     Любими чужди неща..       Любимите      Защо е хубаво..     Бирата или жената     Правилата на играта       и тест