Начално запознанство с Excel


съдържа команди за вмъкване на нова страница, изтриване и преименуване на съществуваща страница.  • Заключение

Как може да отворим прозорец на MS Excel? Какъв е общия вид на прозореца на MS Excel? Кои са основни елементи? (заглавна лента, лента с менюта, ленти с инструменти: стандартна и за форматиране, лента за формули (Formula Bar), заглавия на колоните и редовете, текуща клетка, лента за състояние, ленти за превъртане, показалец на мишката, наименования на работните листове)


Задачи и въпроси:

  1. Каква е разликата в използването на клавиша Enter в Word и Excel?

  2. Кои команди от лентата с менюто на Excel се различават от Word?

  3. Защо в Excel няма линийка, а има лента за формули? Защо в Word няма лента за формули, а има линейка?

  4. Създайте таблица с данни за броя счетоводители във Великобритания през 1904 г., 1957 г. и 2000 г. и я съхранете под името accounters_UK.xml.

  5. Кои клетки от следващата таблица съдържат низове? Кои числови стойности? Как бихте обяснили разликата между сойността на активната клетка и съдържанието на полето за стойност в лентата за формули?