Начално запознанство с Excel


Лента с менюта

  Лентата с менюто се намира под заглавната лента. Тя предлага девет възможности, повечето от които са ви познати от работата с Word (File, Edit, View, Isert, Format, Tools, Data, Window и Help). Щракването върху коя да е от тях предизвиква появата на падащо меню. В края на тази лента също има бутони за минимизиране, промяна на размера и затваряне. Действието на тези бутони се отнася до работната книга, която е отворена, т. е. ако използваме бутона за затваряне, ще се затвори книгата, но няма да се прекрати работата на Excel.


  Ленти с инструменти: стандартна и за форматиране

   Под менюто са разположени лентите с инструменти.


   Тези ленти съдържат множество икони, които вече са ви познати от работата с Word. Например съдържанието на новата книга, запазването © и отпечатването стават с познатите ви от Word команди. И тук, ако искаме да покажем или скрием някоя лента, използваме командата View Toolbars.


   Лента за формули (Formula Bar)

    Под лентата с инструменти се разполага не линийката, която сте свикнали да виждате при работа с Word, а лента за писане на формули. В продълговатото поле се разполага съдържанието на текущата клетка. Ще го наричаме поле за стойност. Текущата клетка е онази, която е избрана в момента познава се по това, че границите © са очертани с плътен черен контур. Клетката се избира, като се щракне с левия бутон на мишката върху нея. Тъй като при снемането на тази картинка активната клетка е била празна, в лентата за формули не се вижда никаква стойност.

    • Изберете клетка А1.Въведете стойност 5 в нея.

    Стойностите могат да бъдат числови константи, низове или математически изрази като например А4*В4/С4-2. Когато искаме да променим стойността на текущата клетка, редактираме полето за стойност в лентата за формули.


    Заглавия на колоните и редовете

     Вече знаете, че редовете се номерират , а колоните се назовават с буквени имена.

     Освен отделни клетки, можем да избираме цели редове или колони, като щракнем с мишката върху заглавието на съобщения обект.

     • Изберете колона В. Сега изберете ред 4.