Начално запознанство с Excel

Заглавна лента

 • Лента с менюта

 • Ленти с инструменти: стандартна и за форматиране

 • Лента за формули (Formula Bar)

 • Заглавия на колоните и редовете

 • Текуща клетка

 • Лента за състояние

 • Ленти за превъртане

 • Показалец на мишката

 • Наименования на работните листове


  1. Ход на урока:

   • Въведение

   Как изглежда прозореца на Excel?

   Какво от знанията по Word може да ни помогне при работа с Excel?

   Как да различим файл, създаден с Excel?


   • Същинска част

   1. Как да започнем работа с Excel?

   Работа с Excel започва подробно на другите приложения в Windows. Един начин е да използваме началното меню, от което избираме Programs Microsoft Excel. Excel се стартира и в случаите, когато покажем, че искаме да редактираме документ, създаден от него. Такива документи се записват във файлова система с разширение XLS.

   • Проверете има ли икона на Excel или на документи, създадени с него, на нашия работен плот. Сега стартирайте програмата.


   1. Общ вид на прозореца на Excel и основни елементи

   При започване на работа с Excel се появява прозорц, който извежда по следния начин. По подразбиране е отворена нова работна книга, наречена Book1 (книга 1) с три работни листа, от които виждаме първия (Sheet1).


   Заглавна лента

    Прозорецът на Excel прилича на прозореца на Microsoft Word. В най-горната му част се намира заглавната лента, която напомня с кое приложение и с кой документ работим. В десния край на заглавната лента са бутоните за минимизиране, промяна на размера и затваряне на прозореца.