Използвайте ВСИЧКИ възможности на
Вашата GSM мрежа!
Описаните по-долу кодове са универсални. Въпреки, че повечето телефонни апарати имат тези възможности в менютата си, често  GSM операторите съветват, вместо тях, абонатите  да използват стандартните управляващи кодове.
разговор с трима участници
конферентни разговори
чакащо повикване
пренасочване на повикване
ограничаване на обаждане
PIN контрол

Използвани са следните означения:

Символ Значение
   Избиране на номер (телефонен) 
   Набиране на парола, код
   Изчакване няколко секунди
   Бутон за избиране, изпращане, потвърждение
   TeleService - тип услуга, според вида на връзката. Заместете  със следните кодове, според желаната услуга:
 10 - Всички услуги
 11 - Глас  (voice)
 12 - Данни (някои източници сочат 25)
 13 - Факс
 16 - SMS
 19 - Всички, без SMS

Разговор с трима участници

задържане/присъединяване на участник (hold/join)
2
осъществяване на второ обаждане
задържане на участник и осъществявяне на второ обаждане
2
размяна на разговорите
2
приключване на задържания разговор
0
приключване на активния разговор и приемане на задържания 
1

Конферентни разговори

присъединяване към ново обаждане
3
задържане на всички участници, без *
*) - номер на обаждане според времето на осъществяване
2
приключване на обаждане *
*) - номер на обаждане според времето на осъществяване
1

Чакащо повикване (call waiting)

отхвърляне на чакащо повикване
0
прекратяване/приемане на чакащо повикване
1
задържане/приемане на чакащо повикване
2

Кодове за GSM мрежа

ФУНКЦИЯ
ВЪВЕЖДАНЕ
ОТМЯНА
ПРОВЕРКА
Скриване на идентификацията
#31#
*31#
 *#31#
ПРЕНАСОЧВАНЕ      
Пренасочване, когато няма връзка
**62**#
##62*#
*#62*#
Пренасочване след изчакване (ако няма отговор)
**61***#
##61*#
*#61*#
Пренасочване на всички обаждания
**21**#
##21*#
*#21*#
Пренасочване при зает абонат
**67**#
##67*#
*#67*#
Отмяна на всички пренасочвания
##002#
Отмяна на всички безусловни пренасочвания
**004**#
##004*#
*#004*#
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБАЖДАНИЯ
Ограничаване на всички изходящи обаждания
*33**#
#33**#
*#33*#
Ограничаване на всички международни изходящи обаждания
*331**#
#331**#
*#331*#
Ограничаване на всички международни изходящи обаждания, с изключение към собствената страна
*332**#
#332**#
*#332*#
Ограничаване на всички входящи обаждания
*35**#
#35**#
*#35*#
Ограничаване на всички входящи обаждания при роуминг
*351**#
#351**#
*#351*#
Премахване на всички ограничения
#330*#
Промяна на паролата за ограничения
**03**СТАРА*НОВА*НОВА#
    
Чакащо повикване
*43*#
#43*#
*#43*#
PIN       
Промяна на PIN
**04**СТАР PIN*НОВ PIN*НОВ PIN#
Промяна на PIN2
**042**СТАР PIN2*НОВ PIN2*НОВ PIN2#
    
Отключване на PIN c PUK
**05*PUK*НОВ PIN*НОВ PIN#
Отключване на PIN2 c PUK2
**052*PUK2*НОВ PIN2*НОВ PIN2#
   

 
 

Използвани  означения
 

Обратно към нещо ново


penchogg@data.bg