<<     Начало     >>

БЪЛГАРСКО ОПЪЛЧЕНИЕ

Самостоятелна българска доброволческа войска, която взела участие на страната на руската армия по време на Руско-турската освободителна война 1877- 1878. Инициатор за нейното създаване бил руският ген. Р. А. Фадеев. Неговото предложение намерило гореща подкрепа от страна на Българското централно благотворително общество и славянските благотворителни комитети в Русия, които закупили със свои средства 12 оръдия и голям брой пушки и патрони и ги предоставили на българските опълченци. Началото на Б.о. се поставило на 13 ноември 1876 в Кишинев (Молдова). В него били привлечени главно български доброволци, взели участие в националноосвободителната борба и в Сръбско-турската война 1876. Според плана на руското командване от октомври 1876, първоначалното предназначение на Б.о. било да служи като "Пеши конвой на главнокомандващия княз Николай Николаевич". Най-напред били създадени само три дружини. Напливът от доброволци не преставал и до обявяването на войната през април 1877 в Б.о. били зачислени 7444 бойци и 81 офицери, разпределени в 6 дружини. На 17 април с. г. Пешият конвой бил реорганизиран в Б.о. и за негов командир бил определен руският ген. Н. Столетов. Под ръководството на руски офицери, намиращи се на служба в руската армия, българските опълченци трябвало да преминат и известна военна подготовка. На 6 май 1877 жителите на гр. Самара им подарили бойно знаме, което било връчено на 3. опълченска дружина. От Кишинев военната подготовка на опълченците продължила в Плоещ. Б.о. било включено в състава на Предния отряд, командван от ген. Й. В. Гурко. То участвало в боевете при Търново, Стара Загора и Шипка. Българските опълченци проявили особено голям героизъм при отбраната на Шипченския проход (9-11 август 1877). Въпреки многократно превишаващата ги османска войска заедно с руските войници те не позволили на армията на Сюлейман паша да премине Балкана и да се прехвърли в Северна България. В края на декември с. г. те взели участие и в боевете при Шипка и Шейново, където била разбита армията на Вейсел паша. След подписването на Санстефанския договор 1878 Б.о. било отделено от състава на руската армия и станало основа за изграждането на младата българска войска.

Текст на опълченска песен

“Героичната защита на Шипка ,август 1877г.”,худ.П.Ковалевски.НВИМ

<<     Начало     >>