Закон на Ом

Количеството от протичащият ток във веригата създава чисто съпротивление, което е правопропорционално на електродвижещите сили приложени в схемата и е обратно пропорционално на общото съпротивление на схемата.
Това небива да ви плаши. Всъшност не е толкова страшно, колкото звучи.
Казано с думи прости законът на Ом гласи:

1.) Поетапното увеличаване на напражението при схема с постоянно съпротивление, води до линейно увеличаване на тока.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.) Поетапното увеличавене на съпротивлението, при схема с постоянно напрежение, води до прогресивно намаляващ ток.

Законът на Ом задава основните формули използвани в електрониката, за да се изчисли неизвестната стойност на тока, напрежението или съпротивлението. Той е кръстен на починалият през 1894г. немски физик Георг Ом.
Познаването на този закон често е пренебрегвано от начинаещите. Разговарял съм с доста хора, които могат да проектират изключително сложни схеми и микропроцесорни системи, но си нямат и понятие от от закона на Ом. Докато не научите основите на електрониката, вие никога няма да разполагате със здрава основа за надграждане. Научете закона на Ом много добре – разберете същността му…
Законът на Ом формулиран като уравнение съставено от напрежението, тока и съпротивлението:
V = I x R
I = V / R
R = V / I
Където: V е напрежението измерващо се във Волтове
I e токът измерващ се в Ампери
R е съпротивлението измервано в Омове
Законът на Ом се използва, за да се изчислят липсващите стойност в схемата. Пример:

В тази проста схема има ток 12 Ампера (12А) и консуматор със съпротивление 1 Ом (1W). Използвайки първата формула от горе определяме напрежението V = 12 x 1= 12 Волта (12V).
Ако знаехме, че батерията захранваща схемата е 12 волта (12V) и имахме консуматор със съпротивление 1 Ом, поставен последователно, то токът би бил: I = 12 / 1 = 12 Ампера (12А).
Ако знаехме, че батерията е 12 Волта (12V) и създаденият ток в схемата е с големина 12 Ампера (12А), то тогава съпротивлението би било R = 12 / 12 = 1 Ω
Лесен начин да запомните закона е представен на диаграмата:

* За да откриете липсващата величина е нужно само да я закриете с пръст. Ръководите се от останалите две величини, с които разполагате. Като единственото, което трябва да знаете че хоризонталната „линия” върху диаграмата възприемаме като делене, а вертикалната като умножение.
U = I x R
I = U / R
R = U / I