Закона на Ом-Калкулатор

Въведете поне две известни стойности и натиснете "Изчисли",за да видите другите стойности.Полетата трябва да бъдат нулирани преди всяко изчисление.

U = I.R       I=U/R
U=P/I                                                                I=P/UU=√P.R                                                                V/U/||A/I/                                                                I=√P/R
R=U/I                                               R/Ω/||P/W/                                            P=U.IR=U²/P                                                                P=U²/R
R=P/I²      P=I².R

Volts (U)
Amps (I)
Ohms (R)
Power (Watts)
Закон на Ом