Мобилни комуникации

1.Въведение в мобилната телефония

2. Стандарти за клетъчни мобилни връзки
3. Радиовълни и особености на тяхното разпространение
4. Методи за предаване по радиоканала
5. Мобилни телефони
6. Мобилни мрежи
7. Основни функции в мобилната мрежа
8. Услуги в мобилните мрежи
9. Трето поколение безжични комуникации
10. Как работи GSM мрежата?
11. Използване на GSM между GPS приемници