Формули в Excel
Ако сте работили правилно трябва да получите, че една ментова дъвка струва 0.13 лв. За да продължите формулата и за останалите видове дъвки, просто маркирайте изчислената клетка, поставете курсора на мишката в долният и десен край, натиснете с левият бутон на мишката, когато курсора ви стане + и издърпайте надолу до желаната позиция.За повече естетика можете да закръглите до вторият или третият знак след десетичната запетая, с помощта на инструментите Increase Decimal и Decrease Decimal.


Вече имате цените на една дъвка за всеки от моделите. представете си че имате клиент който си поръчва по няколко броя дъвки от всеки модел. Напишете различни цифри и следвайте примера:


Сега трябва да изчислите колко струва всеки модел дъвки за съответното поръчано количество.
Натиснете знак за равенство. След това клетка E6. После напишете знак за умножение " * ", намира се в дясната част на клавиатурата до знака за деление " / ".


След това изберете клетка D6 и натиснете ENTER.


Размножете формулата:


Сега остава да пресметнете, колко ви дължи клиента! Маркирайте клетките в колона "крайна цена", по посоченият начин и натиснете знака за "Auto Sum".


Накрая излиза че клиента ви дължи точно 2.85 лв.

Изпробвайте с други цифри и артикули. Експериментирайте!
 


Страници: 1 2 »