Формули в Excel


 
 
Представете си че продавате дъвки на пакетче:

Изразете всичко това в един Excel-ски файл, на база на предишният урок! .Вмъкнете си три колони пред колоната "брой дъвки в един пакет". Това става по следния начин.

Маркирайте тези колони така:


След което натиснете десен бутон и "Insert".


Вече имате три допълнителни колони, в които ще изчислявате! Първото което трябва да изчислите е цената на една дъвка за съответния модел (защото някой може да иска да си купи 1 или 2 дъвки, а не цял пакет)!

И така следвайте схемите:
Натиснете знак за равенство "="


След това изберете клетка H6.


Сега напишете знак за деление " / ", намира се в дясната част на клавиатурата до "Num Look"
След което натиснете върху клетка G6 и натиснете ENTER
Страници: 1 2 »