ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ ОТ НОВ ТИП

 

0. Ако е седнал на скамейка, Александър Божков заема 85 см от нейната

дължина. Седнал, Муравей Радев заема 50 см, Евгени Бакърджиев - 65 см, а

Иван и Елена Костови - общо 1 м и 15 см. Ще може ли до петимата да седне още

и Христо Бисеров, ако е известно, че дължината на подсъдимата скамейка е 3 м

10 см?

 

1. Трима политически технолози поотделно, но едновременно съчиняват

компромати за един и същ политик. Шансовете за успех на първия компромат се

оценяват като 3 от 5, на втория - 3 от 10, и на третия - само 1 от 10. (Под

"успех на компромата" се разбира, че ще свали политика от поста му.) Каква е

вероятността политикът да падне?

 

2. По време на една страшна компроматна война 85% от политиците били

обвинени в корупция, 80% - в укриване на доходи, 75% - в рекет и 70% - в

шпионаж. Какъв е минималният брой на депутатите, обвинени едновременно в

корупция, укриване на доходи, шпионаж и рекет?

 

3. Известно е, че 42% от депутатите в един парламент никога не са взимали

подкуп, 58% - никога не са давали подкуп, а 29% - и са взимали, и са давали

подкуп. Кое е по-вероятно: да срещнем депутат, който е взимал подкуп, сред

онези, които не са давали подкуп, или депутат, който е давал подкуп, сред

онези, които са взимали подкуп?

 

4. За определяне на най-добрата оферта за един приватизационен търг се

привличат трима експерти, избрани с жребий от списък с общо 20 души. Седем

от експертите в списъка са подкупени от корпорацията X, а останалите - от

корпорацията Y. Каква е вероятността, че сред избраните трима експерти ще

има поне един подкупен от корпорацията X и поне един - от корпорацията Y?

 

5. Един вестник обвинява правителството в корупция средно в един от 4 броя.

Освен това е забелязано, че ако в един брой правителството е обвинено в

корупция, то в два случая от три ще бъде винено в корупция и на следващия

ден. Каква е вероятността, че в даден брой правителството няма да бъде

обвинено в корупция, ако в предния брой то не е било обвинено?

 

6. В един български парламент се оказало, че 28% от депутатите са агенти на

ЦРУ, 25% - на КГБ и 20% - на МОСАД. Освен това, 11% са агенти както на ЦРУ,

така и на КГБ, 3% - на ЦРУ и МОСАД и 2% - на КГБ и МОСАД, а 42% от

депутатите не са агенти на нито една от трите спецслужби. Какъв

процент от депутатите са агенти едновременно на ЦРУ, КГБ и МОСАД?

 

7. За една група от 17 депутати е известно следното:

* Всички, които тежат повече от 100 кг и имат собствени БМВ-та, са обвинени

  в корупция.

* Никой от бившите агенти на Шесто управление не тежи повече от 100 кг.

* Всички, които карат собствени БМВ-та, или са обвинени в корупция, или

  тежат повече от 100 кг.

* Измежду тези, които не са бивши агенти на Шесто управление и тежат не

  повече от 100 кг, никой няма собствено БМВ.

Определете колко депутати от тази група карат собствени БМВ-та, но не са

обвинени в корупция.

 

8. Двама министри от време на време лъжат. Веднъж единият казал на другия:

"Когато аз не лъжа, ти също не лъжеш". Другият му отвърнал: "А когато аз

лъжа, ти лъжеш". Възможно ли е в този разговор единият министър да е

излъгал, а другият - не?

 

9. В една парламентарна комисия имало еднакъв брой депутати от четири партии

- БСП, СДС, ДПС и независими. В един момент голяма част от тези депутати

попаднали под следствие за корупция. От всеки пет депутати на БСП чист бил

само един, корумпираните депутатати от ДПС били толкова, колкото и чистите

независими депутати, а 5/14 от всички корумпирани депутати били от СДС.

Колко депутати от СДС излезли чисти?

 

10. Установено е, че двама борци могат да изядат за един ден толкова гювеч,

колкото изяждат 7 таксиметрови шофьори; двама таксиметрови шофьори

изяждат толкова гювеч, колкото трима студенти по физика, а четирима

депутати - толкова, колкото шестима борци. Колко студенти по физика

са нужни, за да изядат гювеча на целия български парламент,

наброяващ 240 гърла?

 

11. Четири Семейства организирали благотворителен прием. По време на приема

на Ева дали подкуп двама бизнесмени, на Алиса - един, на Антонина - трима и

на Елена - четирима бизнесмени. На Петър дали подкуп толкова бизнесмени,

колкото и на съпругата му; на Иван - два пъти повече, отколкото на

съпругата му; на Стефан - три пъти повече, отколкото на съпругата му; и на

Йордан - четири пъти повече, отколкото на съпругата му. Ако на приема е

имало общо 32 бизнесмени и всеки от тях е дал точно по един подкуп, кажете

как се казва съпругът на Елена?

 

12. Част от депутатите в една парламентарна група са корумпирани, а

останалите са, така да се каже, условно чисти. При това броят на условно

чистите депутати е равен на седем осми от броя на корумпираните депутати

плюс още седем осми от депутат. Ако бъдат корумпирани половината от условно

чистите депутати, то общият брой на корумпираните ще стане някъде между 80 и

100. Колко общо депутати има в парламентарната група?

 

13. Няколко министри се срещат с група избиратели: на срещата присъстват

общо 31 души. Министърът на образованието бил напсуван от 16 избиратели,

министърът на вътрешните работи - от 17, на външните работи - от 18

избиратели, и т.н. до премиер-министъра, който бил напсуван от всички

присъстващи избиратели. Колко са били те?

 

 

начало

Обратно към закачки