СЪДЕБНИ СМЕШНИ ЖАЛБИ

·        Нека да се накара да не се занимава и заканва , което ме страхува.

·        Предупредете го, защото аз се страхувам от живота си.

·        Надявам се ,че тъжбата ми ще бъде уважена,съжалена и удовлетворена.

·        Мъжът ми пие и иска да си използува апартамента за лични нужди,младежки

·        Искам децата ми спокойно да прекарат спокойствие в квартирата.

·        Аз съм една самотна краварка и затова моля да ми се окаже помощ.

·        Моля да ми се даде още една стая, защото имам четири члена.

·        Във връзка с това тя ходи където си иска и с когото си иска и си прави каквото си иска по всяко денонощие на времето, не се прибира, като върши крайно лоши,укорими и нетърпими деяния, защото няма лични морални,душевни,родителски,възпитателни качества, говори най-цинични думи и изрази и върши най-долни поведения-деяния.

·        Господин прокурор помествам в молбата си личните мои дърва, които съм ги насякъл от гората, около пет кубика и които на девети август тази година ми се откраднаха от гората.

·        Аз имам пълно право да си потърся правото.

·        Целите ми дрехи бяха скъсани в рани.

·        Възмущавам се как може той ерген, а да вземе жена с пет деца на трети етаж.

·        Жена ми с нервите не е добре, а той използва момента, отива и се оженва за нея.

·        Имах две деца-син и дъщеря,по семейни недоразумения.

·        Моля вещото лице да изследва на коя пишуща машина е написан представения ръкопис.

·        Господин съдия,не съм извършил никаква измама и моля да ме оправдаете, защото адвокатът на противната страна се оказа по-голям лъжец от мен.

·        Председателят на текезесето вършеше големи злоупотреби: раздаваше храна на партийните секретари, а ощетяваше другите животни.