Пиле
Справочник
B

   Barba crescit, caput nescit (лат) - Брадата расте, а главата нищо не знае
   Barba non facit philosophum (лат) - Брадата не прави философа
   Beate vivere est honeste vivere (лат) - Да живееш щастливо, значи да живееш честно
   Beati omnes esse volumus (лат) - Всички искаме да сме щастливи
   Beati pacifici (лат) - Щастливи са установяващите мир
   Bedti possidentes (лат) - Щастливи са притежаващите
   Beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa virtus (Спиноза) (лат) - Не щастието е награда за честността, а самата честност (Спиноза)
   Beatus esse sine virtute nemo potest (лат) - Без добродетелност никой не може да бъде щастлив
   Beau jour (бо жур) (лат) - Хубав ден (ден, през който всичко изглежда прекрасно)
   Bel esprit (бел еспри) (фр) - Остроумен човек
   Bellum omnium contra omnes (Хобс) (лат) - Война на всички против всички (Хобс)
   Bene dignoscitur, bene curatur (лат) - Добре разпознатото добре се лекува
   Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit (лат) - Добре прави този, който се учи от грешките на другите
   Bene meritus (лат) - Добре заслужен
   Bene mori praestat, quam turpiter vivere (лат) - По-добре честно да умреш, отколкото позорно да живееш
   Bene vertat (quod agis)! (лат) - Да излезе на добре това, което вършиш!
   Benevole lector (лат) - Любезни читателю (обръщение на автора към читателя в стари текстове)
   Beneficia plura recipit, qui scit reddere (Syrus) (лат) - Този, който умее да благодари, ще получи още повече (Сир)
   Beneficiorum calcar animus gratus est (лат) - Благодарността е стимул за благодеяния
   Bis (лат) - Два пъти
   Bis dat, qui cito dat (Syrus) (лат) - Два пъти дава този, който дава бързо (Сир)
   Bis pueri senes (лат) - Старите хора стават за втори път деца
   Bis vincit, qui se vincit in victoria (Syrus) (лат) - Два пъти побеждава този, който се владее след победата (Сир)
   Blanditia, non imperio, fit dulcis Venus (Syrus) (лат) - Любовта е приятна ласка, а не власт (Сир)
   Bona causa triumphat (лат) - Доброто дело побеждава
   Bona fama divitiis est potior (Syrus) (лат) - Хубавата слава е по-добра от богатството (Сир)
   Bona fama in tenebris proprium splendorum obtinet (Syrus) (лат) - Добрата мълва и в мрака запазва характерния си блясък (Сир)
   Bona fide (лат) - По добра воля (добросъвестно, доверчиво, добросъвестно)
   Bona mente (лат) - С добро намерение
   Bona opinio hominum tutior pecunia est (Syrus) (лат) - Доброто мнение на хората е по-надеждно от парите (Сир)
   Bona valetudo melior est quam maximae divitiae (лат) - Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство
   Bonis nocet, qui malis parcit (Seneca) (лат) - Който щади лошите, вреди на добрите (Сенека)
   Bon mot (бон мо) (фр) - Остра дума, острота
   Bono ingenio me esse ornatum, quam multo auro mavolo (Plautus) (лат) - По-добре мое украшение да е добрият характер, отколкото планина от злато (Плавт)
   Bonorum vita vacua est metu (лат) - Животът на честните не знае страх
   Bon ton (бон тон) (фр) - Добри маниери, благовъзпитаност
   Bonus mores corrumpunt congressus mali (лат) - Лошите връзки развалят добрите нрави
   Bonum ad virum cito moritur iracundia (Syrus) (лат) - Гневът на добрия човек минава бързо (Сир)
   Bonum est fugienda adspicere in alieno malo (Syrus) (лат) - Добре е да се види в чуждото нещастие това, което трябва да се избягва (Сир)
   Bonum initium est dimidium facti (лат) - Доброто начало е половината от работата
   Bonus animus in mala re dimidium est mali (Plautus) (лат) - Доброто настроение по време на беда намалява бедата наполовина (Плавт)
   Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum (лат) - Краткият живот на човека е достатъчно дълъг, за да се живее добре и честно
   Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae sempiterna (Cicero) (лат) - Даден ни е кратък живот, но споменът за добре изживения живот е вечен (Цицерон)

Назад