Речник

Бутон
1. Елемент на графичния потребителски интерфейс, включен в стандарта HTML. При клик с мишката имитира потъване.
2. Умален рекламен банер, най-често в размер 88х31 или 90х30 пиксела.

Affinity Marketing
Маркетниг, който се съобразява и отчита човешките наклонности и принадлежности. Привличат се клиенти, интересуващи се от определен продукт или тематика чрез оферти и информация от разнообразни доставчици, допълващи се помежду си или поделящи една и съща аудитория.
В Интернет така се означава размяната на линкове между сайтовете (включително и конкуренти) с цел да се достигне до по-голяма аудитория от заинтересовани клиенти.

Алт-текст (alt text)
Атрибут на всяка картинка в Интернет (в частност на всеки банер/бутон). Използва се тъй като размерът на рекламните изображения в Интернет не позволява поместване на голям обем информация (текст). Когато потребителят постави курсора на мишката върху банер/бутон, появява се кратък текст (до 50 символа) на жълт фон - това се нарича алт-текст.

B2B
Съкращение от Business to business - използването на Интернет технологията за бизнес между фирми

B2C
Съкращение от Business to customer - Използване на Инернет технологията за бизнес с крайни клиенти - физически лица

Брендинг (branding)
Процесът на създаване на търговска марка и управлението й се нарича брендинг. Той може да включва рекламата, репозиционирането, обновление и изменение на бренда, неговото разширяване и задълбочаване

Браузър (browser)
Програма за четене на хипертекстови документи, публикувани в Интернет. Най-разпространени са Internet Explorer & Netscape Navigator

Кеширане (cacheing)
Временно запазване на информация във временната памет на сървъра или на браузъра. Кеширането се използва, за да се избягва зареждането на една и съща информация многократно от Интернет. На практика тя да се съхранява на удобно място с бърз достъп, каквото е твърдият диск (за браузъра) или пък локалната мрежа (за сървъра).

Кликване, клик (click)
щракване, натискане, цъкване с мишката върху хипервръзка (линк, хиперлинк), което осъществява преход към друга страница.
Кликване е когато потребител активира дадена реклама и посети някоя страница.

CPC (cost per click)
Цена за един клик. Един от най-разпространените начини за разплащане на рекламните услуги в Интернет. Прочетете повече тук

CPM (CPT) cost per 1000 impressions
- цена за 1000 импресии. Най-масовата система за заплащане на рекламните услуги в Интернет. Ще се ориентирате какво представлява тук

CTR - Click Through Rate
Съотношение брой кликове/брой импресии на рекламата. Показва доколко една реклама е ефективна и какво е съотношението между потенциални и реални потребители.

Desktop (десктоп)
Думата има две значения:
1. Настолен компютър - класически тип настолен компютър, който се поставя да работи върху бюро.
2. Работната площ на Windows(MacOS или друга графична среда), която се вижда, когато се стартира системата.


Dial-up
Временна връзка към Интернет през телефонна линия. Най-масовият начин за ползване на Мрежата.

domain (домейн)
Име или област в Интернет.
Top level domain това са домейните от най-горно ниво като напр. .com, .net, .gov, .edu, .bg и др.

download
Сваляне, копиране на файлове от Интернет

dpi (dots per inch)
Точки на инч, мерна единица за разделителната способност на различни устройства, например принтери или екрани.

encoding
Кодиране на символите от различни азбуки чрез числа.
За латиницата най-известното кодиране е ISO-8859-1 Western.
За българската кирилица най-използваното кодиране е Windows 1251.
В руските сайтове често се използва кодиране KOI8-R

FAQ
Frequently Asked Questions - Често Задавани Въпроси.
Въпроси, зададени от потребителите, на които се дават обобщени и подробни отговори.

Флаш (FLASH - "прожектирам, блесвам, светвам..." )
Най-модерната технология за създаване на интерактивна векторна графика и анимирани изображения, предназначени да бъдат "прожектирани" в WWW. При работа с тази технология задължително се взимат предвид бързината на връзката на преобладаващата част от юзърите, наличие на програми за "виждане" на флаш и т.н. Дава много повече възможности за анимирани изображение (отколкото gif) и то олекотени.

GIF
(Graphics Interchange Format - формат за обмен на графики.) Изображение, съхранявано във файл, който следва стандарта на GIF. Широко използвани са за елементарна анимация, растерни изображения, т.е. за изработка на рекламни банери и бутони.

home (у дома, начало)
Хипервръзка, която сочи обикновено към заглавната страница на сайта.

hosting, web hosting (хостинг)
Физическото място , където "живее" даден сайт.

HTML (Hypertext Markup Language)
Езикът, на който са написани повечето страници в Интернет

HTML парсър (parser)
Софтуер, който не позволява използването на HTML код в е-mail съобщението във вреда на потребителя, като разрешава само "бeзопасната" HTML функционалност - като форматирането на текста и правилно показване на хипервръзки.

index (индексен файл )
Файлът (страницата), който първи се зарежда в браузъра, когато се изпише даден URL без указване на конкретен файл (пример: )http://free.data.bg/penchogg/

IP адрес
Уникален 12 цифров код (адрес), с който се обозначава всяко устройство, самостоятелно свързано към Интернет

Пиксел (рixel - picture cell = "точка")
Пикселът е най-малката оцветена точка, на която може да бъде разделено изображението. Това е мерната единица за големината на изображението в Интернет.
Бутон с размери 88х31 пиксела означава, че по ширината му е 88 точки от екрана, а височината - 31.

JAVA
Език за програмиране, позволяващ вграждане на динамични аплети в уеб-страниците.

JPEG
(Joint Photographic Experts Group - сдружение на фотографите експерти.) Изображение, съхранявано във файл, който съблюдава стандартите на JPEG. Поддържат висококачествено растерно изображение, макар и по-малки от файловете с други формати.

Килобайт (kbyte, kilobyte, KB)
Единица за физически размер на картинка (файл) и дисковото пространство, което тя заема. От големината на файла (картинката) зависи скоростта, с която се зарежда.
Обикновено се поставят ограничения за големината на рекламните изображения - за да се зареждат по-бързо и с това да се увеличи ефективността им, както и за да не пречат на работата със сайта, на който са поставени.

LAN
Local Area Network - локална (местна) мрежа от компютри

Линк (link - "връзка")
Цялото WWW пространство е организирано като хипертекст, т.е. като множество текстови документи с непрекъснати връзки между тях.
Рекламите в Интернет "съединяват" потребителя с уеб-страницата на рекламодателя.
Щом курсорът на мишката стане от стрелка на ръчичка, значи е налице "линк" и можете да се разходите на ново място в световната паяжина като кликнете.

Лог файл (log file)
Текстов файл, в който се записват различни събития - например как е преминала инсталацията на даден продукт или обработката на дадена информация.
При уеб сървърите лог файловете записват всяко обръщение към сървърите, т.е всяко изтегляне на страница, картинка или друг файл от сървъра.
Лог файловете са основен източник на маркетингова информация за посещението на сайтовете.

mail server
сървърен софтуер, който се грижи за изпращането и получаването на e-mail съобщения.

MP3 (MPEG Layer 3)
Най-използваният формат за компресия на звук в Интернет. Доброто му качество и малкият обем го правят подходящ за пренасяне, размяна и съхранение на музика в Мрежата.


Нетизен (netizen)
Ново понятие, с което се означават гражданите на виртуалното общество. Идва от съчетанието между Net (мрежа) и citizen (гражданин).

Банер (oт англ. banner - 'знаме, флаг')
Банерът е реклама под формата на графично изображение с определени размери, което служи за хипервръзка към Вашата WEB страница.
Може да се разглежда като еквивалент на рекламното каре в печатните медии, но с разширени възможности - хипервръзка към страницата на клиента, анимираност, по-голяма атрактивност, цветова неограниченост, развитие във времето, качество, независещо от хартиен носител.
Неанимиран банер - обикновено рекламно каре.
Анимиран банер - банер с последователно сменящи се кадри (надписи, акценти, т.н.).
Фиксиран банер - банер, който заема 100% от определена позиция и стои 24 часа в денонощието видим за всички потребители.

Peering (пиъринг)
Високоскоростна Интернет връзка между най-големите Интернет доставчици в България.


Провайдър (provider), ISP
Доставчик на Интернет услуги (най-често Интернет достъп)

Ротация (rotation = "въртене")
На една рекламна позиция се сменят няколко реклами или през определен период от време (обикновено 40 - 60 секунди), или при всяко презареждане на страницата. Ротацията обикновено е на случаен принцип и гарантира процент рекламно присъствие.


Сървър (server)
1. Компютър, свързан постоянно в Интернет. На него се съхранява информацията и/или върви софтуер, който осигурява правилното функциониране на сайтовете и на самия Интернет
2. Софтуер, който върви върху такъв компютър

Spider (паяк)
Софтуер, който преглежда и индексира всички документи и хипервръзки в даден сайт

Статус лента (status bar)
Често срещана рекламна услуга в Интернет.
Текстова реклама (без линк към клиентската страница) в долната сива лента на браузъра. Текстът може да е подвижен, с което се увеличава шансът да го забележи потребителят.

sysadmin (сисадмин, системен администратор)
Техническо лице, което се грижи за доброто здраве на компютърните мрежи и софтуера, който върви по тях

Тепмлейт (template)
Шаблон за изграждане на документи, чиито части са предварително дефинирани

Уникален потребител (unique visitors)
Мерна единица за посещаемостта на даден сайт (респективно за ефективността на рекламата). Уникалните потребители са конкретен брой различни хора, които ползват сайта за определен период от време. Освен на единица време, уникалният потребител се отчита и по други критерии: ip адрес, разделителна способност на екрана, браузер, логване и др.
Различават се два типа уникални потребители:
- регистрирани уникални потребители (регистрират се за ползването на някаква услуга, с което стават "познати", макар и често не с реалните си данни)
- нерегистрирани уникални потребители (засичат се основно по IP адрес. Броят на IP адреси не съответства на броя уникални потребители - разминаването идва от ползването на dial-up, прокси сървъри и др.)


URL (Universal Resource Locator)
Уникален адрес за откриване на всеки документ в Интернет.


WAP
Wireless Aplication Protocol - технология за ползване на Интернет през мобилни устройства.

Уеб-Интерфейс (web interface)
Ползване на интерактивните свойства на HTML чрез браузър за интерфейс към бази данни или друг елемент от уеб-сайта.

  
  горе