Българските владетели

Първа/Втора/Трета българска държава

Първа българска държава

Хан Аспарух
681-700 г.

Трети син на хан Кубрат - последен владетел на "Стара Велика България" . Хан Аспарух побеждава императора на Византия Константин IV . В съюз със седемте славянски племена образува българската държава , призната от Византия през 681 г. Изгражда Плиска и Дръстър . Загива през
700 г. в битка с хазарите край Дунав .
Хан Тервел
700-721 г.

Син на Аспарух . Помага на византийския император Юстиниян II да си върне престола , срещу което получава областта Загоре и титлата кесар . Побеждава арабите край Константинопол през 717 г.

Хан Кормесий
721-738 г.

Наследник от рода Дуло , сключил мирен договор с Византия .

Хан Севар
738-753 г.

Последен владетел от рода Дуло .

Хан Кормисош
753-756 г.

От рода Вокил . От тогава датира първият династичен преврат и започва кризата в държавната власт . Води продължителни войни с Византия . Губи властта след
преврат .

Хан Винех
756-762 г.

От рода Оукил . Идва на власт след пореден преврат . Губи сражението през 756 г. при крепостта Маркели (Карнобат) . Печели битка срещу Византия през 759 г. По време на бунт е убит заедно с целия си род .

Хан Телец
762-765 г.

От рода Угаин . Губи битката с Византия при Анхиало , заради което чрез бунт е свален и убит .

Хан Сабин
765-766 г.

Сключва неизгоден договор с Византия . По-късно бяга при ромеите .

Хан Умор
766 г.

Управлява 40 дни .

Хан Токту
766-767 г.

Опълчва се против политическото влияние на Византия . Прогонен от опозицията . Убит край Дунав .

Хан Паган
767-768 г.

Подписва мирен договор с
Византия . Убит по време на бунт в областта Варна .

Хан Телериг
768-777 г.

Подписва мирен договор с Византия .
С хитрост залавя и избива агентите на Византия . Избягал в Константинопол .

Хан Кардам
777-802 г.

Побеждава император Константин VI и Византия плаща ежегоден данък на България . Поставя началото на възхода на държавата .

Хан Крум
802-814 г.

Побеждава император Никифор I Геник и с облования му череп вдига наздравица за победата . Постига голямо териториално разширение на държавата . Създава здрава централна власт и силни закони против кражба , разбойничество , пиянство и др.
Хан Омуртаг
814-831 г.

Син на Крум . Живее в мир с Византия . Развива голяма строителна дейност . Преследва християните .
Хан Маламир
831-836 г.

Най-малък син на Омуртаг . Присъединява Филипопол (Пловдив) . Предприема гонение срещу християните .

Хан Пресиян
836-852 г.

Племенник на Маламир . Присъединява територии от Македония и Албания .
Княз Борис Михаил
852-889 г.

Син на Пресиян . България приема християнската религия през 864 г. Потушава езически бунт . Създава аврономна българска църква и приема учениците на Кирил и Методий . Провъзгласява Симеон за цар . Умира в манастир на 2.V.906 г.
Княз Владимир
889-893 г.

Първороден син на Борис I . Детрониран от баща си и ослепен заради опит да върне езичеството .

Цар Симеон
893-927 г.

Управлението му е златен век за българската култура . Превръща България в християнско царство . Развива строителството . Удържа бляскава победа над Византия при Ахелой на 20.VIII.917 г. Умира от сърдечен удар на 27.V.927 г. , подготвяйки превземането на Константинопол .
Цар Петър I
927-970 г.

Син на Симеон . Сключяа  40-годишвн мир с Византия , нарушен през 967 г. Поява и гонения на богомилите . Византия завладява Източна България през 968 г. 
Цар Борис II
970-971

Син на цар Петър . От 968 до 970 г. е заложник в Константинопол , а през
971-977 г. е пленник . Бяга с брат си в свободните български земи . Убит по погрешка на границата от български войници .

Цар Роман
977-991 г.

Втори син на цар Петър . Практически не управлява . Умира в затвора през 997 г.

Цар Самуил
991-1014 г.

Най-малък син на комит Никола , водач на антивизантийското движение в Западна България . След смъртта на Роман се провъзгласява за цар . През 1014 г. губи битката при Ключ . 14000 български войници са пленени и ослепени , като на всеки 100 е оставен по един човек с едно око , за да ги води . При вида им Самуил умира от сърдечен удар на 6.IX.1014 г.
Цар Гаврил Радомир
1014-1015 г.

Първороден син на Самуил . Разбива войската на византийския дук Теофилакт Вотаниат . Убит от братовчед си Иван Владислав , чийто живот спасява през 986 г. , когато Самуил наказва със смърт семейството на брат си Арон за държавна измяна .

Цар Иван Владислав
1015-1018 г.

Син на Арон . Води безуспешни мирни преговори с Византия .Загива при обсадата на Драч , Албания . Синовете му продължават съпротивата срещу Византия , но губят войната . България влиза в границите на Византия и престава да съществува като отделна държава .
1018-1185 г. - Византийско владичество

Втора българска държава

Цар Петър II
1185-1197 г.

Водач на антивизантийското въстание заедно с братята си Асен и Калоян . След едногодишно властване отстъпва короната на по-младия си и амбициозен брат Асен . След убийството на Асен оглавява отново българската държава . Жертва на болярски заговор .

Цар Иван Асен I
1190-1196 г.

Един от водачите на антивизантийското въстание . Разбива ромеите пре Лардея , Берое и Филипопол , освобождава Белград и Браничево . Убит през 1196 г. от болярина Иванко .

Цар Калоян
1197-1207 г.

Довършва освободителното дело на братята си . Получава титлата крал от папа Инокентий III . Разбива латинците при Одрин и пленява императора им Балдуин 
Фландърски . Жертва на болярски заговор . 
Цар Борил
1207-1218 г.

Сестрин син на Асеновци . Жени се за вдовицата на вуйчо си , за да легализира властта си . Губи значителни територии около Белград и Браничево . Провежда събор срещу богомилите . Детрониран и ослепен от Иван Асен и Александър .

Цар Иван Асен II
1218-1241 г.

Син на цар Асен I . Жени се за маджарска принцеса и получава като зестра Белградската и Браничевската обласе . Води дипломатическа политика . През 1230 г. разбива епирския владетел Теодор Комнин при Клокотница . По време на царуването му България граничи с 3 морета . Възстановява Търновската патриаршия .
Цар Коломан I Асен
1241-1246 г.

Син на Иван Асен II . Възкачва се на престола едва 7-годишен . Управлението му съвпада с татарското нашествие по българските земи , както и с нападенията от страна на Никейската империя . Осуетява връщането на католицизма по нашите земи . Умира през 1246 г. , вероятно отровен .

Цар Михаил Асен
1246-1256 г.

Син на Иван Асен II от брака му с Ирина Комнина . Възкачва се на престола и управлява с помощта на майка си . При царуването му България губи значителни територии . Убит през 1256 г. от братовчед си Коломан II Асен .

Цар Коломан II Асен
1256 г.

Властва 1 година . Изоставен от болярите си  и убит .

Цар Мицо Асен
1256-1257 г.

Зет на Иван Асен II . Разбит от Константин Тих . Емигрира във Византия .

Цар Константин Асен
1257-1277 г.

Болярин от Скопие , издигнат на престола от недоволни от управлението на Асеновци боляри . Води продължителни борби с маджарите и отстранения от власт Мицо . През 1277 г. пада убит от въстаниците на Ивайло .
Цар Ивайло
1277-1280 г.

Оглавява селското въстание през 1277 г. Завзема престола , след като разбива войските на цар Константин Тих , а самия него убива . През 1280 г. търси помощ от татарския хан Ногай , от когото е убит .

Цар Иван Асен III
1279-1280 г.

Внук на Иван Асен II . Поставен на престола от византийския император Михаил VIII Палеолог и оженен за дъщеря му Ирина . Прогонен от Ивайло .

Цар Георги Тертер I
1280-1292 г.

От кумански произход . Стратег на крепостта Червен . Избран единодушно от болярите за цар на българите след бягството на Иван Асен III .

Цар Смилец
1292-1298 г.

Поставен от хан Ногай .

Цар Чака
1299 г.

Син на хан Ногай и зет на цар 
Георги Тертер I .

Цар Теодор Светослав
1300-1321 г.

Сина на Георги Тертет I . Поддържа добри отношения с татарите , по-късно  и с Византия . 

Цар Георги Тертер II
1323-1330 г.

Завладява Пловдив . Стига до Одрин .

Цар Михаил Шишман
1323-1371 г.

Видински деспот , разбит от сръбския крал  Стефан Дечански край Велбъдж .

Цар Иван Стефан
1330-1331 г.

Заема престола със сръбска помощ .

Цар Иван Александър
1331-1371 г.

Деспот от Ловеч , син на деспот Срацимир . Разделя царството между синовете си Иван Шишман и Иван Срацимир .

Цар Иван Шишман
1371-1395 г.

Владетел наТърновското царство . На 3 юли 1395 г. султан Баязид превзема Никопол и пленява Иван Шишман и семейството му .
Цар Иван Срацимир
1356-1396 г.

Владетел на Видинското царство . През есента на 1396 г. е пленен , с което България окончателно пада под османско иго . Удушен е в затвора на гр. Бурса ,
Мала Азия .

1396-1878 г. - Османско владичество

Трета българска държава

Княз Александър I 
1879-1886 г.

Избран за княз от I ВНС.
Цар Фердинанд  I
1887-1918

Поради слабостта на политическите партии сменя често правителствата . Допринася много за превръщането на България в европейска държава .
Цар Борис III
1918-1943 г.

Високообразован и прагматичен монарх и политик . Има определени заслуги за неучастието на България във военните действия през II световна война , отказа за изпращането на наши войски на руския фронт и при спасяването на българските евреи . Умира при неизвестни обстовтелства (най-вероятно отровен) на 28.VIII.1943 г.
Цар Симеон II
1937

Поема властта след смъртта на Борис III. Поради малолетността му властта се упражнява от регенти. Прогрнен в изгнание през 1946.