ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

Системата за транслитерацията на българските букви с латински букви е, както следва:

Българска
азбука
Версия на латинската
азбука
А, а A, a
Б, б B, b
В, в V, v
Г, г G, g
Д, д D, d
Е, е E, e
Ж, ж Zh, zh
З, з Z, z
И, и I, i
Й, й Y, y
К, к K, k
Л, л L, l
М, м M, m
Н, н N, n
О, о O, o
П, п P, p
Р, р R, r
С, с S, s
Т, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
Х, х H, h
Ц, ц Ts, ts
Ч, ч Ch, ch
Ш, ш Sh, sh
Щ, щ Sht, sht
Ъ, ъ A, a
Ь, ь Y, y
Ю, ю Yu, yu
Я, я Ya, ya

Транслитерацията на българските буквени съчетания с латински буквени съчетания е, както следва:

1. буквеното съчетание "дж" се изписва и предава на латиница като "dzh";

2. буквеното съчетание "дз" се изписва и предава на латиница като "dz";

3. буквеното съчетание "ьо" се изписва и предава на латиница като "yo";

4. буквеното съчетание "йо" се изписва и предава на латиница като "yo".

Буквеното съчетание "ия", когато е в края на думата, се изписва и предава чрез "ia".

Името на българската държава се изписва и предава на латиница в съответствие с установената традиция:

България Bulgaria

(1) Географските термини: планина, равнина, низина, плато, град, село, река, езеро, залив и други, които са част от географско име, се транслитерират по следния начин:

Стара планина Stara planina
Атанасовско езеро Atanasovsko ezero.

(2) Географските термини, които не са част от географското име, се превеждат според правилата на езика, избран за превод, по следния начин:

Нос Емине Cape Emine.

(3) Прилагателните "северен", "южен", "източен", "западен", "централен" и други подобни, когато влизат в състава на географското име, се транслитерират по следния начин:

Централен Балкан Tsentralen Balkan
София-юг Sofia-yug
Перник-север Pernik-sever.

Транслитерацията на съставни имена се съобразява с правилата на българския правопис по следния начин:

Златни пясъци Zlatni рyasatsi
Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa.

(1) Имената на исторически личности и географските имена от съвременни чужди книжовни езици, които използват версия на латинската азбука, се изписват в оригиналния им вид.

(2) Имената на исторически личности и географските имена от съвременни чужди книжовни езици, които не използват версия на латинската азбука, се изписват съгласно системата за транслитерация на съответния език.

КОМЕНТАР

Интерес представлява че "ия" в края на думата се изписва и предава чрез "ia". Или с други думи "я" на края на думата и след "и" се предава чрез "a", а не чрез "ya" както е в таблицата. Което значи, че София - Sofia, но Шияково - Shiyakovo. Друг пример с лични имена Мария - Maria, но Марияна - Mariyana.

Другото изключение е че България се изписва като Bulgaria. Според табличката "ъ" се превежда към "a" и би трябвало да стане Balgaria. Но понеже традицията е (не само в български, но и в международен план) името ни да се изписва като Bulgaria, се налага това изключение от правилата.

Както се вижда правилата за транслитерация са простички, като има само две изключения, наложени от традицията, които не е трудно да бъдат програмирани. Страничката за транслитерация спазва тези две правила и правилно транслитерира "ия" в края на думата и "България".