Букви в латиницата

Главни букви (известни също като маюскюл)
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Малки букви (известни също като минускюл)
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z