Национално знаме на България.

Националното знаме на България има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен, разположени хоризонтално отгоре надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размери. По време на война знамето е било обръщано наобратно: червено, зелено, бяло

Форма, цветове и размери

Развято национално знаме на България.

Формата и цветовете на националния флаг на България са записани в конституцията на Република България

Чл. 166.: Знамето на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено, поставени водоравно отгоре надолу.

По-подробно, формата, размерите и цветовете се определят от Закона за Държавния печат и Националното знаме на Република България

 • Форма - правоъгълна със съотношение на широчина към дължина - 3:5. При вертикално окачено знаме, прикрепено към напречник, максималната му дължина може да достигне до пет широчини.
 • Размери: 18х30 cm, 24х40 cm, 90х150 cm, 129х215 cm.
 • Цветове:
  • бял – със степен на белота не по-малка от 80%,
  • зелен – номер 17-5936 ТС по скалата на Пантон-текстил
  • червен – номер 18-1664 ТС по скалата на Пантон-текстил

Стандартни образци за цветовете на националното знаме се съхранявят в Комитета по стандартизация и метрология.

За изобразяване на знамето близки цветове в 16-код са:

 • за бялото – #FFFFFF;
 • за зеленото – #009B48;
 • за червеното – #ED2939.

Цветове в RGB:

 • за бялото – 255, 255, 255
 • за зеленото – 0, 155, 72
 • червен – 237, 41, 57