ПРАВИЛА НА BOLYAR CHESS

Разположение на фигурите върху дъската: Дъската е с 9 полета на широчина и 8 полета на височина с 4 допълнителни полета във всеки ъгъл.

Как се движат фигурите? В Боляр шаха фигурите могат да се движат по няколко начина, полетата на които за улеснение сме отбелязали със съответния цвят:

Зелено - на това поле фигурата може да ходи и да взема.

Синьо - на това поле фигурата може да ходи, но без да взема.

Червено - на това поле фигурата може да отиде само ако вземе противникова фигура, намираща се там.

1. Цар - ходът на царя е както при класическия шахмат.

2. Пешка - ходът на пешката е както при класическия шахмат. Правилото ан-пасан важи и тук.

3. Кон - ходът на коня е както при класическия шахмат.

4. Топ - ходът на топа е както при класическия шахмат.

5. Офицер - ходът на офицера е както при класическия шахмат, но с едно допълнително качество - офицерът може и да се придвижи едно поле напред, но без да може да взема фигура при този ход. Според мен това допълнително качество на офицера се е наложило, тъй като в началото на играта офицерите са на еднакви на цвят полета.

6. Боляр - Болярът се движи както царицата в класическия шахмат - по диагонал, хоризонтал и вертикал, но взема само както топа в класическия шахмат - не може да взема по диагонал.

7. Лодка - ходът на лодката е настрани и нагоре в разстояние от 2 полета, като може и да прескача фигури. Взема само по хоризонтала и по вертикала. Може да се върне назад по вертикала, но само ако при този си ход вземе противникова фигура.

8. Генерал (Везир) - ходът на генерала е както на царицата в класическия шахмат.

9. Рокада - рокадото е както при класическия шахмат. Тук поради специфичното разположение на фигурите то може да бъде само голямо рокадо. За осъществяването на рокадото няма значение дали лодката и на първоначалното си поле или вече е отишла нагоре, достатъчно е в момента да не е застанала между рокиращите фигури.

10. Превръщане на фигурите. Ето тук Боляр шаха се различава коренно от класическия шахмат - всяка фигура при достигане на последния хоризонтал или ъгловото поле на противника задължително се превръща в Боляр. Има само едно изключение за лодката, което описваме по-долу.

11. Има и една особеност, която важи само при достигането на кон в ъгловото поле на противника - както казахме по-горе коня задължително се превръща в боляр, но ако се превърне в някое от ъгловите полета получава бонус - в собствените ъглови полета задължително се поставят лодки, но ако някое от полетата е заето от своя или противникова фигура, тогава поставянето на лодка в това поле не се осъществява.

12. Единственото изключение, при което фигура, достигнала крайната линия не се превръща в боляр - ако лодка достигне ъгловото поле на противника задължително се превръща в генерал (във всички други полета от крайната линия лодката се превръща задължително в боляр). Само при достигането си в ъгловото поле лодката получава и бонус - в собствените ъглови полета задължително се поставят лодки, но ако някое от полетата е заето от своя или противникова фигура, тогава поставянето на лодка в това поле не се осъществява. Генералът е постоянна фигура и може да се движи по крайната линия без да се превръща в Боляр.