Гробницата на Севт ІІІ

 

За малко повече от две седмици в края на септември и началото на октомври в могилата Голяма Косматка край Шипка в Долината на тракийските царе бяха направени три забележителни архeологични открития, които в значителна степен променят някои от представите за тракийската история и култура.

На 21 септември на специална площадка в южната периферия на могилата беше открито изключително произведение на старогръцкото изкуство - бронзова глава на брадат мъж с очи от полублагородни камъни. Главата е отчупена от статуя, ритуално украсена с камъни и скрита под каменно струпване. То се оказа по пътя от края на могилата към монументален храм. Фасадата на храма " лъсна" на 22 септември. Тя е представителна и предизвика поредната изненада - вместо след нея да е разположена камера на храм, в средата й започва опожарен и запълнен с пръст и камъни коридор с неподозирана дължина от 13 м. Едва след него са разположени 3 помещения. Първото е правоъгълно и покрито с двускатен заоблен свод. В него е принесен в жертва кон, намерен в анатомичен ред. Второто е кръгло с куполен покрив, извисяващ се на неочаквано голяма височина 4,50 м. Входовете към двете камери са преградени с каменни зидове.

Третото помещение е особено интересно. То е вдълбано в един огромен гранитен блок с тегло повече от 60 тона. В него е моделирано и ритуално легло. Помещението е покрито с капак от монолитен блок с триъгълно сечение, така че камерата наподобява саркофаг.
В саркофагоподобната камера е извършено символично погребение с непознати от другаде по богатство дарове. Златните предмети са повече от 20 и общото им тегло надхвърля 700 грама. Сред тях се открояват изящна златна чаша с две елегантни дръжки (киликс), венец с дъбови листа и жълъди, пълен комплект украси за конска сбруя с човешки и животински изображения, както и растителна украса. Изтъкана със златни нишки постеля е покривала пода и ритуалното ложе. В камерата са поставени наколенници и шлем от бронз, железни върхове на копия и други предмети на въоръжението. Има и множество бронзови и сребърни съдове, сред които един, който може да се възприеме като прототип на емблемата на петролната компания Шел. Той е от сребро и е позлатен. Намерени са три големи керемични амфори, които вероятно са били пълни с вино, и други разнообразни предмети.

След тридневно разследване на 7 октомври, беше открит и собственикът на храма, който е погребан в саркофагоподобната камера. Това е великият тракийски цар Севт ІІІ, изградил столицата си Севтополис на няколко километра южно от могилата - Севтополис, сега на дъното на язовир Копринка. Той ни е оставил две " бележки ". По шията на фиала (чаша за пиене на вино и религиозни възлияния) и по дръжката на малка каничка са очертани с вдлъбнати точки подписи, в които пише, че съдовете са собственост на Севт.

Вече може да се твърди, че съоръжението в могила Голяма Косматка е сред най-внушителните тракийски подмогилни храмове и то е единственото, за което се знае категорично, че е използвано за погребение на велик тракийски владетел - цар Севт ІІІ, принудил съседите си - гърци, македони, скити, да се съобразяват с него и да го търсят за съюзник.

Разкопките се провеждат от Траколожка експедиция за могилни проучвания /ТЕМП/ с ръководител д-р Георги Китов от АИМ при БАН със спомоществователството на европейската фондация Хоризонт, Централно управление на БАН, Регионален исторически музей "Искра" Казанлък, фирма "ВИФОР" Казанлък, Държавно лесничейство Казанлък.

Текст: д-р Георги Китов