Стихосбирката е отпечатана с финансовото съдействие на
ЕТ “СИКА – Симеон Монев”
© Марин Тачков
БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ
(стихове от края на света)
Второ редактирано издание
Редактор – авторът
Илюстрация на корицата Ангел Ангелов
2001 г.


 

СЪДЪРЖАНИЕ

БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ
БАЛАДА ЗА ПЕСЕНТА
БАЛАДА ЗА ГРАБЕЖА
ТРИ СИНДЖИРА БЕЛИ РОБИНИ
ПЕПЕРУДА
СЛЪНЧЕВА ДЕВОЙКА
БЯЛА МОМА И СЛАВЕН ЮНАК
ПЕСЕН ЗА РОДНИЯ КРАЙ
ЗАВРЪЩАНЕ
КЪЩАТА
ЖАЖДА
ЛЮБОВНА БАЛАДА
ЛЮБОВТА Е ЖИВА
ПОСЛАНИЕ
“ДАЙ МИ ДРОГА”
ИЗПОВЕДТА НА ЕДНА КОМПАНЬОНКА
МОМИЧЕТО, ЗАХВЪРЛЕНО В ПРЪСТТА
ИЗПОВЕД НА ИЗОСТАВЕНОТО МОМИЧЕ
СЪЛЗИЦА
ЗВЪН
ЛЮБОВЕН ШЕПОТ
ДИАЛОГ ЗА КРАЯ НА СВЕТА
ПРЕРАЖДАНЕ

 


БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ

Там долу, край Дунав, се сбрали невести
запели невести божествени песни.
Дочули ги - там, на Балкана - юнаци.
Запели юнаци с уста гръмогласни…

Запели за тази земя плодородна –
че в нея чернее и вехне народът,
че сълзи се леят и пълнят реките,
че вълчите зъби в народа са впити.

И техните песни далече отплуват –
далеч заехтяват над тихия Дунав…
Тез български песни, от скърби родени,
огласят Земята и цяла Вселена…


БАЛАДА ЗА ПЕСЕНТА

- Запей, певецо, песен за душата,
за красотата и за любовта!
Душата ми сега е празна чаша –
излей ти в нея своята душа.

Добре… Послушай тая песен чудна. –
Певец прекрасен пеел с глас крилат.
Пътувал той с китара звънкострунна
и вдъхвал обич в тоя злобен свят…

Веднъж девойка с поглед го ранила.
Китарата му стихнала за миг.
Той влюбил се, поискал я с усмивка.
Отвърнала му тя със смях звънлив:

“Добре певецо… Ала във замяна
най-чистите си чувства в мен излей!
Най-хубавата песен на земята
за мен изпей с душата на Орфей!

Такава песен – за да ти повярвам –
на красотата моя посвети!
Да вдъхне обич тя дори на Дявол!
Живот да вдъхне в мъртвите души”…

Запял певецът песента крилата,
запял с душата, влюбена до смърт.
И пеел той, а плачела душата.
И късали се струните от скръб…

Той пеел тази песен вдъхновена.
Пригласяли му хиляди щурци…
И слушала го цялата Вселена –
и Дяволът, и мъртвите души…

Китарата си той накрая пуснал
и за сърцето хванал се с ръка…
Отишъл си от този свят бездушен…
Останала е само песента…


БАЛАДА ЗА ГРАБЕЖА

Майстори стари града градили –
денем градили, нощем рушили…
Пили ракия, кърваво вино
на вересия седем години…
Майстори рекли тъй на народа:
- Слушайте, братя, слушайте, хора!
За да направим по-здрав градежа,
трябва да сторим някаква жертва.
Седем години вие сте крили
крини със злато, бели парици.
Мамите бога, нямате вяра.
Трябва да сторим жертва голяма!
Всеки да дава тука парите.
Всеки да носи мляко и жито.
Всеки да коли млади телета
и да ги дава тука за жертва…

Дава народът, колкото може –
носи на тия майстори божи.
Съхне народът, омършавява –
и оголява, и обосява.
А на градежа лее се вино –
хапва и пийва славна дружина.
Денем полагат нови основи –
нощем събарят със сили нови…
Майстори казват пак на народа:
- Слушайте, братя! Слушайте, хора!
Стига сте яли, стига сте пили!
Стига парите вкъщи сте крили!
С тия парици, дето остават,
ще ви направим гробище само…
Няма да стане с мърша градежа –
трябва да сторим жертва човешка!…

Плаче народът, стене и пъшка –
жени не раждат, деца издъхват…
Колко ли още жертви ще трябват?-
Всички умират – свършва се хлябът…
Сиромах Лазар само остава
и си приготвя жертва голяма.
Скоро отива сам на градежа
с празни ръце и скъсана дреха.
Зъбите стиска, вади нож Лазар
и си раздира дрехата стара.
После самичък ляга под ножа
и си съдира своята кожа.
И я размахва, още гореща,
и я захвърля там, на градежа…


ТРИ СИНДЖИРА БЕЛИ РОБИНИ

Заплакали на запад от София,
заплакали три тъжни кавала.
Не са били три тъжни кавала,
най са били три синджира роби.

Първи синджир – момичета приказни.
Втори синджир – девойки чудесни.
Трети синджир – златни невести.
Заробени от живота черен…

Изнизват се те за чужбина,
обречени да са бели робини.
А нашата майка родина
простенва като изнасилена…

Къде ли е славният Крали Марко?
Навярно пак по кръчмите пие.
Или лежи, от ментета отровен.
И няма кой робините да избави.

А може би – от парите подмамен –
самият той продажник е станал.
Примамва и в чужбина продава
той нашите хубави българки…


ПЕПЕРУДА

От сън се пробуди Гергана,
облече се в бяла премяна.
Изправи се, млада и хубава,
накрай равнината, край Дунава.

Очи сведе в сушата черна,
към жаркото слънце погледна.
Тя бели сълзици зарони
и жално на Бог се замоли:

“Дочуй, Боже, тази молитва!
С криле ме дари, за да литна!
Да стана за миг пеперуда,
да хвъркам под слънцето луда! –

Че дъжд няма – съхне земята
и плачат жените в нивята.
Комари в кръвта са се впили –
издъхва народът без сили…”

Вървеше Гергана край Дунава
и плачеше тя развълнувана…
От нейните бели сълзици
растяха цветя и тревици…


СЛЪНЧЕВА ДЕВОЙКА

Похвали се мома Елена,
с усмивка слънчева родена:
“От славея по-сладко пея,
от слънцето по-ярко грея”

При нея млад юнак долита,
в очи я гледа и я пита:
“Това ли е момата, гдето
от слънцето по-силно свети?”

Елена цяла засиява,
с усмивка момъка огрява:
“Виж, слънцето залязва вече,
а аз горя и ден, и вечер…”

И слуша момъкът чудесен
гласа, омаен като песен…
“Девойко, силата си давам –
и ден, и нощем да ме сгряваш…”


БЯЛА МОМА И СЛАВЕН ЮНАК

Родила се бяла мома,
бяла мома хубавица.
Закършила кръшна снага,
разпуснала дълги коси.

Тя не била бяла мома,
най ми била Янтра река.

И тръгнала бяла мома
чак от Балкана на север.
Залюбила бяла мома
прославен юнак, хубавец.

Той не е бил славен юнак,
най ми е бил Дунавът бял.

Той влюбил се в бяла мома,
бяла ръка й поискал…
Родило се буйно дете,
буйно дете чернокосо.

То не било буйно дете,
най ми било Черно море…


ПЕСЕН ЗА РОДНИЯ КРАЙ

Те пият и пеят…
П. К. Яворов

Да пием и пеем за родния край –
за нивите златни, за сока в лозите,
за детството чудно с игрите без край,
за всичко, което отдавна пропихме …

Да пием пак вино, че тъмният сок
света прави светъл, прогонва тъгите.
Жени да целунем със поглед дълбок
и нека за нас да тъгуват жените…

Да пеем и нека лети песента
над края ни роден, над милите къщи…
Родената песен в самотна душа
ни сбира за празник, с любов ни обгръща…


ЗАВРЪЩАНЕ

Късно вечер ще потропам, майко,
като странен просяк през дома.
Няма ли да ме попиташ, майко,
откъде се връщам сам в нощта?…

“Дълго скитах, майко, по света,
но не срещнах по-добра жена.
Не намерих, майко, на света
по-любимо място от дома…

Тук дойдох да си почина, майко,
че животът всичко ми взема…
Тук дойдох да се оженя, майко –
да целуна милата земя!…”


КЪЩАТА

Цигла по цигла и тухла по тухла –
както я бяха изграждали майстори –
къщата тихо, невидимо рухва,
сякаш събарят я сили незнайни…

Няма ги вече старицата, старецът…
Сякаш ги виждам отново на пейката –
в лятната вечер със мен разговаряха,
топли, сърдечни, лицата им грееха…

Дворът пустее, помръкнал от чакане,
спи буренясал зад къщата тиха.
Кой да посее надежда в земята –
те, синовете, далече заминаха…

Зеят прозорците слепи, оградата
стене, издъхва с въздишка болезнена.
Стара, беззъба, вратата е паднала –
вече ненужна – кого да посрещне?…


ЖАЖДА

Когато изгори денят и лунна нощ се спусне,
ще дойда пак при тебе и горещите ти устни –
за да преминем през нощта по лунната пътека
и да ти дам това, което другите ти взеха…

Жадувам за любов щастлива в този свят убийствен,
за твоята усмивка жива, като извор чиста…
И нека ни горят със злоба в този свят безчувствен,
и нека живи изгорим и мъртви да се пуснем…

Но даже да ни хвърлят пръст душиците им черни,
дори да бъдем слепи, ние пак ще се намерим. –
Душите ни – соколи – ще литнат в небесата –
високо над човешка злоба, завист и омраза…


ЛЮБОВНА БАЛАДА

Когато изгреят звездите,
отново ще бъдем на пясъка.
И тихо ще пеят вълните
и чайките ще им пригласят…

И може би ти ще ми кажеш,
когато помилвам косите ти…
И може би ти ще ми кажеш,
когато докосна гърдите ти…
И може би ти ще ми кажеш,
когато запеят душите ни…
И може би ти ще ми кажеш -

“Обичам те!”…

И морският бриз ще разнася
звъна на любовната песен…
И тихо ще плаче над пясъка
в покоя на пустата есен…

И може би аз ще ти кажа
две думи, изгарящо искрени…
И може би аз ще ти кажа
две думи, от сълзи пречистени…
И може би аз ще ти кажа,
когато отлитнат душите ни…
Тогава все пак ще ти кажа –

“Обичам те!”…


ЛЮБОВТА Е ЖИВА

Щом просветне утрин, с устни ти ме будиш –
търсиш мойте устни със целувки чудни.
Топло ме докосваш и трепти в телата
шепота на пролет, жаждата за лято…

Щом нощта полъхне, мило ме приспиваш –
нежно ме прегръщаш, сила в мене вливаш.
С устни отпечатваш по плътта ми гола
спомени за лято и мечти за пролет…

Даже да хладнее мрачно – влажна есен,
ние пак си пеем тази нежна песен.
Даже мъртва зима с мраз да ни покрива,
ние пак сме живи – любовта е жива!


ПОСЛАНИЕ

Когато с теб се срещнем,
за мене запази
звъна на светла песен
и спомен от сълзи…

Усмивка топла нежна,
две искрени очи
и стръкче от надежда
за мене запази.

Вълшебен дъх на обич
за мене запази! –
Ти с него да ме стоплиш,
от смърт да ме спасиш!…


“ДАЙ МИ ДРОГА”

Познавах аз девойката, която
политна от последния етаж…
Тя беше Светла – като слънце лятно,
със поглед мил, като роса блестящ.

Вървеше тя по своя път към Бога.
Мечтаеше да върши чудеса…
Ала животът я измами с дрога –
отрова впи във жадната душа…

Веднъж тя бе сама на Кръстопътя.
Поспрях при нея в бързащия ден.
Тя гледаше ме с поглед плах и мътен,
измъчен и отчаяно смирен.

“Какво ти е? – запитах я с тревога. –
Нима не вярваш вече в любовта?”
А тя пророни само” “Дай ми Дрога!”
Засмя се вяло, после замълча.

“Защо сама си причиняваш болка?
И близките ти страдат с теб, нали…”
Тя устни сви и каза: “Дай ми Дрога!
От подлостта по-много ме боли…”

“Нима не можеш вече без отрова?
Защо погубваш чистия си дух?”
Тя леко потрепера: “Дай ми Дрога!
Аз зная – всичко е отрова тук…”

“Все пак… това е пътят – към живота!
Не вярваш ли във своите деца?”
А тя въздъхна тъжно: “Дай ми Дрога!
Друг път не виждам – само към смъртта…”

Изпратих я… Тя тихо каза: “Сбогом!”
Аз по-самотен тръгнах си в нощта…
И в моя сън злокобен – “Дай ми Дрога!” –
Изкряска Гарван, после отлетя…

На оня Кръстопът сега немея,
впил поглед в черния й некролог…
Отиде си девойката, а с нея –
децата, неродени за живот…


ИЗПОВЕДТА НА ЕДНА КОМПАНЬОНКА

В един нощен бар си пиех самотен.
При мене дойде красива жена.
Със скрита тъга в очите си топли
за своя живот разказа ми тя:

“Аз някога бях добра ученичка…
Но срещнах веднъж един бизнесмен.
Повярвах му аз, че ще ме обича,
че всички звезди ще смъкне за мен…

Той имаше чар, бе силен и властен –
в ръка с мобифон, със супер кола…
Замая ме той със думи прекрасни,
с обноски добри, с бижута, цветя…

За мен обеща неща непознати,
безброй часове на страст и любов,
крайморски лъчи и пясъци златни,
пари и коли, охолен живот…

Представях си аз със мисли невинни
вълшебна любов – високо хвърчах…
А моят любим все пак приземи ме
на свойто легло със твърда ръка.

Отдадох му аз от себе си всичко.
И той ме пое във свои ръце.
А аз – нали бях добра ученичка –
научих добре урока по секс…

Той ловко след туй ме хвърли в живота. –
Със негов добър приятел преспах…
Веднъж проигра той мене на покер.
На другата нощ спечели ме пак…

И всичко дължа на моя “учител”.
Въведе ме той във бизнеса свой –
момиче за секс във клуб еротичен,
печеля пари и давам безброй…

Ужасно, нали?… Но като размислиш –
то целият свят е публичен дом…
Хей, барман, налей за нас по уиски…
Аз черпя сега, мой мил компаньон…

На колко мъже съм дала утеха…
Сега пък пред теб отронвам сълзи.
Но всичко това, което ми взеха,
не може ей тъй да се върне, нали? –

Да бъда аз пак добра ученичка,
със светли очи, със свежа душа,
да тръпна без дъх, с надежда едничка –
за чиста любов… Къде ли е тя?…

От тоя зъл свят съм аз наскърбена.
А ти си добър и нежен, нали?
Със обич стопли душата студена!
След туй затвори очите ми ти!…”


МОМИЧЕТО, ЗАХВЪРЛЕНО В ПРЪСТТА

В нощта спокойна – само глас безсънен
обезчестява тишината с плач…
До глухите стени, край парка тъмен
спотайва се безок изнасилвач…

А там – зад ъгъла – една хлапачка
с усмихнато безгрижие върви.
Мъжът се спуска, изведнъж я сграбчва,
прекъсва с кърпа страшния й вик.

Повлича я, разпъва й ръцете
и завладява я със порив див…
Луната няма само е свидетел,
но скрива се зад облаци след миг…

Захвърлено върху земята гола,
лежи момичето – кърви пръстта.
Кърви в гърдите му бездънна болка
и жажда – да потъне вдън земя…

Луната пак лицето си открива,
поглежда със замислени очи. –
Бездомно куче в самотата дива
безпомощно край жертвата мълчи…

Изтръгва се в нощта една въздишка
от скръбната душа на Господ Бог. –
Това момиче няма да обича!…
А и защо ли – в този свят жесток!…


ИЗПОВЕД НА ИЗОСТАВЕНОТО МОМИЧЕ

Време е да си отиваш –
нищо, че ще плача.
Тръгвай си и не въздишай –
хвърляй тая чаша!

Сред пустинята оазис
беше любовта ни.
Не можа да ме опазиш –
бяхме много жадни…

Тръгвай си, не ще те моля –
нищо, че ще плача!…
Ти върви си пак на воля,
отегчен и мрачен…

Нищо, че от скръб умирам
и кърви сърцето…
Нищо, че със страшна сила
плаче в мен детето…


СЪЛЗИЦА

Чуй, момиче, тази песен
и за мене си спомни!
Тя е с дъх на тъжна есен,
с дъх от твоите сълзи…

Ти тогава се разплака.
Аз помахах ти с тъга.
И по релсите на влака
си отиде любовта…

Но и в мен една сълзица
ненадейно се роди…
Тя расте и все ме пита –
пита ме къде си ти…

И сълзицата бездомна
плаче в моята душа…
Тя от мене се отронва
и се слива с песента…


ЗВЪН

Прозвънна странен звън – през нощта, в самотен час…
Ръмеше дъжд навън… “Помниш ли?… Това съм аз…”
“Помислих, че е сън… Ало, но коя си ти?”
“Обаждам се от Марс… Спомняш си за мен, нали?…

Пътувахме сами… към морето с нощен влак…”
“Да помня… Може би… Беше някога все пак…”
“Погалих те с коси… После звънна моят смях…”
“И сякаш на шега… устните си с тебе слях…”

“Аз писах ти писмо – чувствах се без теб сама…”
“Потънало е то – паднало е вдън земя…”
“Копняхме за любов… И щастливи бяхме с теб!…”
“Кога ли бе това?… В кой ли свят?… И в кой ли век?…”


ЛЮБОВЕН ШЕПОТ

Когато се целунем, ние пак се съживяваме.
Най-светлото от себе си един на друг отдаваме…

Шепна ти: “Обичам те!”
Шепнеш ми: “Обичам те!”
Само тези чудни думи
ще спасят душите ни…

И нека този шепот се разнася във Вселената…
И нека да събужда за живота неродените!…


ДИАЛОГ ЗА КРАЯ НА СВЕТА

Запита ме:
“Какво ли ще е в края на света?”
Усмихнах се:
“Навярно пак до тебе ще седя…”

Ти каза пак:
“Дали тогава времето ще спре?”
Засмях се аз:
“Налей, любима, още питие!”

Пророни ти:
“Не виждаш ли Земята как кърви?…”
Помолих те:
“Подай ми устни и ме целуни!”

Погледна ме:
“Не вярваш ли, че чака ни потоп?”
Прошепнах ти:
“Ела… и да се любим с теб до гроб!”

И каза ми:
“Дали да си направим с теб ковчег?…”
Погалих те:
“Момиче ли да е, или момче?”

Въздъхна ти:
“Какво ли ни очаква там – отвъд?…”
Прегърнах те:
“Аз искам да заспя до твойта гръд!”…


ПРЕРАЖДАНЕ

Прокле ме тоя свят със сляпа злоба,
животът в мене впи отрова змийска…
И ако някога се спусна аз във гроба –
това ще бъде просто за да се пречистя…

Но ако ти за мен сълза пророниш
и тя целуне камъка безжизнен,
и ако ти ме призовеш за светла обич –
отново ще се върна, за да те обичам!…

 

Обратно към стихотворения