РУ "СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН": Пощенски станции - код, адрес, телефон

 

РУ "СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН"


9000 Варна
9300 Добрич
9700 Шумен
7700 Търговище
 

 

 

ОПС ВАРНА

Пощенски код Наименование ПС Адрес Телефон за контакти с граждани
9000 Варна Ц Гр. Варна,Бул 'Съборни' 42 052621875
9001 Варна 1 Гр. Варна,Бул Сливница' 2 052612801
9002 Варна 2 Гр. Варна,Ул 'Иван Аксаков' 7 052643282
9003 Варна 3 Гр. Варна,Кв. Аспарухово,Ул."Нар.Будители" 7 052374625
9004 Варна 4 Гр. Варна,Ул 'Яне Сандански' 1 052636294
9005 Варна 5 Гр.Варна,Кв."Чайка" Бл.68 052710433
9006 Варна 6 Гр.Варна,К.К.'Св.Константин И Елена' 052361300
9007 Варна 7 Гр.Варна, К.К. 'Златни Пясъци' 052355785
9008 Варна 8 Гр.Варна,Ул. 'Д-р Пюскюлиев 30 052613137
9009 Варна 9 Гр. Варна Бул. " Вл. Варненчик " Бл.24 052740125
9010 Варна 10 Гр.Варна,Кв."Левски",Ул."Дружба" 4 052316064
9014 Варна 14 Гр. Варна, Ул.'Македония' 102 052613921
9015 Варна 15 Гр.Варна, Търг. Комплекс "Ян Палах"10 052601269
9018 Варна 18 Гр.  Варна,Бул. 'Сливница' 95 052608367
9019 Варна 19 Гр. Варна Бул. " Вл. Варненчик " Бл.48 052741236
9020 Варна 20 Гр. Варна Ж.К. " Младост " Бл.120 052740310
9021 Варна 21 Гр.Варна,Кв. Галата, Ул."Адм. Грейк " 21 052378911
9022 Варна 22 Гр.Варна,Кв."Виница",Ул."Ч.Море" 1 052343088
9023 Варна 23 Гр. Варна Кв. " Вл. Варненчик " Ул."Св. Елена " 052510851
9025 Варна 25 Гр.Варна Кв. " Възраждане " Бл. 70 052509270
9026 Варна 26 Гр. Варна ,Внвму 'Н.Вапцаров' 052319603
9027 Варна 27 Гр. Варна  Ж.К. " Младост " До Бл. 116 052756931
9028 Варна 28 Гр.Варна, Пл.Славейков №2 052604143
9100 Горен чифлик С. Горен Чифлик,Ул." Орлов Камък " 2 051462230
9101 Бяла Гр. Бяла ,Ул. " Иван Калчев "1 051432217
9102 Каменар С.Каменар Ул. "Княз Борис " 2 052671337
9103 Звездица С. Звездица Ул "Феникс" 50 052379672
9104 Попович С.Попович 051432217
9105 Рудник С.Рудник 051482230
9106 Гроздьово С. Гроздево Бул. " Ленин " 1 051452230
9107 Господиново С. Господиново 051428230
9108 Дюлино С.Дюлино 051428280
9110 Старо Оряхово С. Старо Оряхово, Ул." Кирил И Методий "41  051412300
9112 Шкорпиловци С. Шкорпиловци 051408230
9114 Голица С. Голица 051492230
9116 Нова Шипка С. Нова Шипка 051452580
9118 Пчелник С.Пчелник Ул. " Дунав " 48-А 051472230
9120 Долни чифлик Гр. Долни Чифлик,Ул. " Тича " 1 051422700
9122 Солник С. Солник 051429230
9124 Равна гора С. Равна Гора 051055650
9125 Синдел С. Синдел, Ул. " Пирин " 1-А 051002230
9126 Дъбравино С. Дъбравино 051012230
9129 Царевци С. Царевци 051002212
9131 Приселци С. Приселци,Ул. "Централна "11-А 051052130
9132 Близнаци С. Близнаци 051054130
9133 Бенковски С. Бенковски 051053230
9134 Тръстиково С. Тръстиково 051022122
9135 Аврен С. Аврен, Ул."Тодор Ноев " 8 051062230
9136 Падина С. Падина     временно закрита
9139 Садово С. Садово 051082230
9140 Тополи С. Тополи Ул. " Липов " 17 052742895
9141 Водица С. Водица 051182230
9142 Генерал Киселово С.Ген Киселово Ул." 9-Та " 53 051302230
9143 Игнатиево С. Игнатиево, административна сграда на пенсионерския клуб 051192300
9144 Слънчево С. Слънчево 051192131
9147 Оборище С. Оборище 051392230
9148 Любен Каравелово С.Л.Каравелово 051103230
9149 Крумово С. Крумово Ул. " 4-Та  временно закрита 
9150 Генерал Кантарджиево С. Ген. Кантарджиево 051152230
9151 Кичево С. Кичево Ул. " 1-Ва " 052673230
9152 Долище С.Долище 051104230
9153 Куманово С.Куманово Ул. " 1-Ва "  19 052673130
9154 Аксаково С. Аксаково Ул." Петлешев " 18 052763002
9155 Осеново С. Осеново Ул." 1-Ва " 38 051106230
9159 Ботево С. Ботево Ул. " 1-Ва " 24 051172230
9160 Девня Ц Гр.Девня,Бул"Съединение" 50 051992300
9162 Девня 2 Гр.Девня,Бул"Съединение" 76 051992024
9163 Девня 3 Гр.Девня,Бул"Съединение" 151 Бл.726 051998060
9167 Белослав 1 Гр. Белослав,Ул. " Пещерата " 14 051124700
9168 Езерово С.Езерово, Ул. " Цар Самуил " 8 051142200
9169 Кипра С.Кипра  051994188
9170 Суворово Гр. Суворово Ул. "Шипка " 7 051532300
9171 Левски С. Левски 051539230
9172 Николаевка С. Николаевка 051536230
9173 Дръндар С. Дръндар 051536282
9174 Чернево С. Чернево Ул. " 2-Ра " 8 051537230
9176 Изгрев С. Изгрев 051538230
9178 Белослав Ц Гр. Белослав,Ул. " Крушево " 6 051122434
9179 Страшимирово С. Страшимирово 051142190
9180 Константиново С.Константиново,Ул. "В. Левски " 23-А 051125230
9181 Разделна С. Разделна 051127200
9200 Провадия Ц Гр. Провадия,Ул.'3-Ти Февруари' 19 051843014
9201 Провадия 1 Гр.Провадия Кв."Север",Бл.2 Вх.А,Ет.1 051845120
9202 Провадия 2 Гр.Провадия Ул."Цар Освободител" 95 051844000
9216 Добрина С. Добрина Ул. " 1-Ва " 1 051849230
9217 Кривня С. Кривня Ул. " 1-Ва " 33 051841230
9219 Венчан С. Венчан Ул. " 14-Та " 8 051672230
9220 Ветрино С. Ветрино Ул. " Витоша " 36 051612300
9221 Момчилово С. Момчилово Ул. "2-Ра " 6 051692230
9223 Неофит Рилски С. Неофит Рилски Ул. "1-Ва 56/Б 051642230
9224 Манастир С. Манастир Ул. " 3-Та " 2 051272230
9225 Петров дол С. Петров Дол Ул. "1-Ва " 23 051682230
9228 Млада гвардия С. Млада Гвардия Ул. " 1-Ва " 26 051632230
9229 Невша С.Невша Ул. " 1-Ва " 1 051652230
9230 Белоградец С.Белоградец ,Ул.' В. Левски ' 24 051623230
9231 Ягнило С. Ягнило Ул. " 1-Ва " 6 051623211
9232 Черковна С. Черковна Ул. "1-Ва " 14 051262230
9233 Овчага С. Овчага Ул. "19-Та " 1 051232430
9235 Равна С. Равна Ул. " 2-Ра " 2 051232230
9237 Лопушна С. Лопушна Ул. " 1-Ва " 28 051782230
9238 Медовец С.Медовец Ул. "4-Та " 1 051752230
9239 Поляците С.Поляците Ул. " 1-Ва " 25 051772230
9240 Блъсково С. Блъсково , Ул. '1-Ва ' 65 051292230
9242 Храброво С. Храброво Ул. " 1-Ва " 5 051840230
9243 Градинарово С.Градинарово Ул. " 2-Ра " 30 051252230
9244 Снежина С. Снежина Ул. " 1-Ва " 9 051252320
9245 Партизани С. Партизани Ул. "1-Ва " 6 051784230
9246 Арковна С. Арковна Ул " 1-Ва " 3 временно закрита 
9247 Славейково С. Славейково Ул. " 10-Та " 5 051222230
9250 Дългопол Гр.Дългопол Ул." Г.Димитров " 122 051722140
9251 Сава С. Сава Ул. "20-Та " 2 051727127
9252 Рояк С. Рояк Ул. "4-Та " 6 051786230
9255 Боряна С. Боряна Ул. " 10-Та " 2 051762230
9259 Черноок С. Черноок Ул. " 1-Ва " 23 051222269
9260 Аспарухово С. Аспарухово, Ул.' 4-Та ' 24 051732230
9261 Цонево С.Цонево Ул. "Хр.Трендафилов " 38 051727296
9269 Комарево С.Комарево Ул." 1-Ва " 32 051242230
9273 Бозвелийско С. Бозвелийско, Ул. '3-Та" 2-Г 051202230
9275 Тутраканци С. Тутраканци Ул. " 10-Та " 3 051212230
9278 Житница С. Житница Ул. " 2-Ра " 9 051282230
9280 Вълчи дол Гр.Вълчи Дол Пл. " Хр. Ботев " 1 051312004
9281 Доброплодно С. Доброплодно  Ул." В. Левски " 41 051662230
9282 Добротич С.Добротич 251382230
9283 Щипско С. Щипско Ул. " 1-Ва " 17 051312189
9284 Михалич С. Михалич 051322230
9288 Калоян С.Калоян 051372230
9290 Брестак С. Брестак Ул. " Здравец " 2 051362300
9292 Войводино С. Войводино 051314230
9293 Стефан Караджа С. Стефан Караджа 051352230
9295 Генерал Колево С. Ген. Колево временно закрита 
9298 Червенци С. Червенци 051342230
9299 Караманите С.Караманите Ул. "1-Ва " 1 051362910

Обратно към указателя

 

ОПС ДОБРИЧ

Пощенски код Наименование ПС Адрес Телефон за контакти с граждани
9300 Добрич Ц Пл."Свобода"7 58601667
9301 Добрич 1 Бул."25-Септ." №68, Дкц 2 58601671
9302 Добрич 2 Жк"Добротица"-Ул."Добротица"-№12 58601672
9303 Добрич 3 Жк"Хр.Ботев" № 97 58602841
9304 Добрич 4 Ул."Калиакра"-№ 54,Б 58601674
9305 Добрич 5 Жк"Дружба" Бл.21,Вх.Ж, Ап.1 58601675
9307 Добрич 7 Кв. Рилци, Бул."Добруджа"-№200 58601677
9350 Стожер С.Стожер, Ул."Опълченска" №46 057122322
9354 Дончево С.Дончево, Ул.2-Ра, №28 057192322
9355 Ведрина С.Ведрина, Ул.3-Та, №2А  057174322
9357 Одринци С.Одринци, Ул.1-Ва, №11 057682322
9360 Стефаново С.Стефаново, Ул.1-Ва, №84 057132322
9364 Батово С.Батово, Ул.1-Ва, №26А 057612322
9365 Плачи дол С.Плачи Дол, Ул.1-Ва, №3 057632322
9368 Божурово С.Божурово, Ул.1-Ва, №2Б 057602322
9370 Паскалево С.Паскалево, Ул.14-Та, №1А 057162322
9371 Стефан Караджа С.Ст.Караджа, Ул."Ст.Планина"-№20Б 057622322
9372 Победа С.Победа, Ул.1-Ва, №4 057102322
9375 Методиево С.Методиево, Ул.1-Ва, №39  057662322
9379 Владимирово С.Владимирово, Ул.20-Та, №1 057642322
9380 Бенковски С. Бенковски, Ул.7-Ма, №3А 057822233
9383 Смолница С.Смолница, Ул.1-Ва, №19А 057187322
9390 Карапелит С.Карапелит, Ул.1-Ва, №16 057142233
9395 Овчарово Овчарово, Ул.1-Ва, №5 057115322
9398 Свобода С.Свобода, Ул.1-Ва, №29 057812322
9401 Полковник Дяково С.Полк.Дяково, Ул.11-Та, №28 057752322
9403 Коритен С.Коритен, Ул.1, №16 057742322
9410 Крушари С.Крушари, Ул."9-Ти Септ."-№5 057712233
9414 Лозенец С.Лозенец, Ул.12-Та, №3 057733322
9417 Черна С.Черна, Ул.1-Ва, №12 057763322
9420 Телериг С.Телериг, Ул.1-Ва, №38 057722322 
9424 Житница С.Житница, Ул.1-Ва, №28 057672322
9430 Ловчанци С. Ловчанци, Ул.1-Ва, №42 057652322
9433 Хитово С.Хитово, Ул.1-Ва, №27 057692322
9450 Тервел Тервел,Ул."Хан Аспарух" 29 057512040
9469 Честименско С.Честименско, Ул.7-Ма, №2 057502322
9475 Божан С.Божан, Ул.1-Ва, №27 057563322
9477 Кочмар С. Кочмар,Ул.5-Та, №1  057592322
9480 Безмер С.Безмер,Ул.5-Та, №2   057572322
9481 Коларци С.Коларци,Ул.6-Та, №26 057552322
9488 Каблешково С. Каблешково, Ул.1-Ва, №19А 057512700
9490 Орляк С. Орляк, Ул.2-Ра, №1 057532033
9491 Зърнево С.Зърнево, Ул.1-Ва, №66 057542233
9492 Жегларци С. Жегларци, Ул.17-Та, №6 057532032
9493 Нова Камена С. Нова Камена, Ул.2-Ра, №1 057522322
9497 Кладенци С. Кладенци, Ул.1-Ва, №32 057582322
9500 Генерал Тошево Ул."3-Ти Март" № 7 057312040
9521 Петлешково С. Петлешково,  057322322
9525 Люляково С.Люляково, Ул.1-Ва, №13 057372322
9530 Кардам С.Кардам, Ул."Червеноармейска"-№24 057332322
9532 Чернооково С. Чернооково, Ул.14-Та, №22 0573082322
9534 Красен С.Красен, Ул.13-Та, №103 057352322
9538 Изворово С.Изворово,Ул.17, №2 057306322
9540 Росица С. Росица, Ул.1-Ва, №88 057305322
9543 Василево С.Василево, Ул.2.Ра, №2 057362322
9550 Пчеларово С. Пчеларово, Ул.6-Та, №14 057392322
9551 Дъбовик С. Дъбовик, Ул.10-Та, №18 057304322
9555 Житен С.Житен, Ул.1 , №48 057307322
9558 Преселенци С.Преселенци,Ул.2-Ра, №28 057344322
9559 Малина С.Малина,Ул.1-Ва, №15 057344422
9561 Спасово С.Спасово, Ул.10-Та, №3 057382322
9600 Балчик Ц Ул."Иван Вазов"№2 057972040
9600 изнесено работно място Архитектурно парков комплекс Двореца 057974010
9601 Балчик 1 Кв.Балик Бл.33 Вх.А Ап.1 057972610
9615 Стражица  С. Стражица, Ул.4-Та, №5 057974186
9620 Албена К.К. Албена 057962133
9630 Оброчище С.Оброчище, Ул."Средна Гора"-№4 057962022
9634 Сенокос С.Сенокос, Ул."9-Ти Септ."-№55 057272322
9640 Соколово С. Соколово, Ул."Кирил И Методий"-№8 057969322
9641 Дропла С.Дропла, Ул."Ст.Планина"-№1 057242322
9643 Змеево С.Змеево, Ул."Пирин"-№1 057242288
9644 Гурково С. Гурково, Ул."9-Ти Септ."-№33 057235322
9649 Кранево С.Кранево, Ул."Добруджа"-№3 057966800
9650 Каварна Ул."Добротица" № 29 057083266               057082280
9660 Българево С.Българево,Ул.1-Ва, №46 057042322
9663 Вранино С.Вранино, Ул.1-Ва, №18 057455322
9670 Дуранкулак С. Дуранкулак, Ул.1-Ва, №36 057482322
9672 Ваклино С.Ваклино, Ул.1-Ва, №12 057472322
9674 Крапец С.Крапец, Ул.1-Ва,П №17 057492322
9680 Шабла Ул."Комсомолска"№3 057434233
9690 Белгун С.Белгун, Ул.8-Ма, №9 057465322

Обратно към указателя

 

 

ОПС ШУМЕН

Пощенски код Наименование ПС Адрес Телефон за контакти с граждани
9700 Шумен Ц Площад "Освобождение " N 1 054/800573
9700 изнесено работно място Магазин Кауфланд, Бул Симеон Велики 28 054/830533
9701 Шумен 1 Ул."Добруджа " N 4 054/830534
9702 Шумен 2 Площад"Гривица"N 6 054/827089
9703 Шумен 3 Ул."Славянска"N 5 временно закрита
9704 Шумен 4 Ул."Тракия "N 8 Бл.12 054/866836
9705 Шумен 5 Ул."П.Парчевич" N 24 054/875274
9706 Шумен 6 Ул."Елба" N 12 054/828170
9708 Шумен 8 Гаров Площад  Ж.П Блок N 7 временно закрита
9709 Шумен 9 Ул."Проф.Ив.Иванов"N 7 054/845220
9710 Шумен 10 Ул."Ген. Драгомиров" ) 48 Блок 14 Вх.4 временно закрита
9711 Шумен 11 Ул."Мир" N 36 054/845280
9712 Шумен 12 Ул."Ал.Пушкин"№ 2 Блок 2 временно закрита
9713 Шумен 13 Ввуапво"П.Волов" Ул."К.Шкорпил"N 1 временно закрита
9745 Мараш Ул." Г.Димитров" N 34 054/828038
9747 Царев брод Ул."Кирил И Методи"N 23 05315/2170
9751 Венец Ул."Кирил И Методи" N 24 05343/2011
9752 Борци Ул." Цар Борис I N 9 05343/2010
9753 Осеновец Ул."Демокрация" N 2 05343/2027
9754 Изгрев Ул."Свобода" N 12 05343/2144
9764 Трем Ул."Аврора"N 29 05341/2296
9765 Висока поляна Ул"В.Левски"N13 05341/2312
9768 Студеница Ул."Камчия" N 26 05341/2228
9770 Капитан Петко Ул."Победа" N 33 05343/2120
9771 Боян Ул."Стара Планина"N 24 05343/2104
9773 Черна Ул."Искър" N 9 05343/2118
9777 Ясенково Ул."Надежда"N 22А 05343/2110
9778 Черноглавци  Ул."Цар Борис Iii " N 18 05343/2126
9779 Габрица Ул."В.Левски"N2 05343/2026
9780 Гара Хитрино Ул."Възраждане"N 45 05341/2024
9783 Каменяк Ул."Мир"N8 05341/2071
9785 Тимарево Ул."България"N 14 05341/2300
9787 Близнаци Ул."Добруджа"N 18 05341/2025
9790 Развигорово Ул."Славянска"N 19 05341/2104
9793 Велино Ул."Вела Пискова"N 42 05341/2019
9794 Живково Ул."Тополи" N 13 05341/2091
9798 Средня Ул."Иван Христов"N 12 05318/8220
9799 Черенча Ул."Ал.Стамболийски"N 9А 05318/8222
9801 Белокопитово Ул"Вела Пискова" N 1 05314/2220
9803 Градище Ул."Г.Димитров" N 52 05311/5220
9805 Овчарово Ул."Ленин"N 41 05319/2120
9807 Новосел Пл." Свобода" N 1 05318/8266
9808 Радко Димитриево Ул."Ген.Р.Димитриев"N 8 05310/2220
9810 Ивански Ул."Иван К.Ивански"N 6 05317/2020
9811 Дибич Ул."Г.Димитров "N 43 05312/2020
9813 Илия Блъсков Ул."9 Септември" N 3 05312/2070
9815 Друмево Ул."Толбухин" N8 05319/2020
9817 Салманово Ул."Г.Димитров"N 1 05316/2220
9818 Вехтово Ул."Балкан" N 2 05317/2031
9820 Смядово  Ул."Славянска"N 2 05351/2858
9823 Янково Ул."Възраждане"N 55 05351/2725
9828 Веселиново  Ул."Кръщелница" N 1 05351/2166
9830 Риш Ул."Клокотница"N 1 05351/2838
9850 Велики Преслав Ц Ул."Ахелой" N 2 0538/42126
9851 Велики Преслав 1 Кв.Кирково Ул."Съединение"N 24 0538/44494
9859 Миланово  Ул."Хан Аспарух" N 5 05335/2220
9860 Драгоево  Ул."9-Ти Септември" N 2 05332/2020
9862 Кочово Ул."Ал.Стамболийски" N 1 05337/2220
9863 Хан Крум Ул."Преслав"N 13 05333/2220
9864 Троица  Ул." Захари Стоянов"N 6 05338/2220
9865 Иваново  Ул."Коста Шапков" N 23 05391/2102
9867 Методиево  Ул."Мир"N 3 05391/2196
9868 Сушина  Ул."Тича"N 9 05391/2093
9869 Ловец  Ул."Добруджа" N 21 05391/2091
9870 Върбица ул. "Септемврийски възстание" N 43 05391/2011
9872 Станянци  Ул."Балкан"N 19 05391/2063
9873 Чернооково  Ул."Ленин" N 25 05395/2320
9877 Имренчево  Ул."Преслав"N 6 05336/2220
9879 Осмар  Ул."В.Коларов" N 42 05334/2220
9880 Златар Ул."Ал.Стамболийски"N 29 05330/2220
9882 Бяла река  Ул."Г.Димитров" N 42 05391/2146
9884 Тушовица  Ул."Бузлуджа"N 1 05391/2019
9885 Менгишево  Ул."Камчия" N 10 05391/2003
9887 Конево  Ул."Иван Вазов"N 2 05391/5528
9900 Нови пазар Ул."Цар Освободител"N 6 0537/22350
9920 Плиска Ул. "Ал.Стамболийски"N 10 05323/2020
9921 Мировци Ул."Ст.Мурандаларски"N 37А 05329/5220
9922 Преселка Ул."Септември"N 4 05329/5366
9928 Стоян Михайловски Ул."Ал.Стамболийски"N 1 053221/220
9930 Каспичан  Ул."Мадарски Конник" N 40 05327/5020
9931 Каспичан село Ул." Цар Симеон"N 12 05327/5168
9932 Могила  Ул."Цар Асен" N 32 А 05327/5149
9934 Памукчии Площад"Свобода" N 1 053220/220
9935 Красен дол Ул."Г.Димитров" N 25 05328/2862
9937 Хърсово Ул."В.Йовчев"N 3 05328/2863
9938 Крива река  Ул."Г.Димитров"N 12 05328/2861
9939 Църквица  Ул."В.Коларов" N 4 05328/2834
9940 Пет могили Ул."Г.Димитров" N 1 05328/2064
9942 Каравелово  Ул."Чапаев"N 10 05328/2034
9943 Върбяне Ул."Д.Благоев"N 2 05326/2220
9947 Долина Ул."Н.Вапцаров" N 10 05361/2018
9948 Лятно  Ул."Г.Узунов" N 1 05361/2017
9950 Сини вир  ул. "Ивайло" N 1 05361/2024
9953 Тъкач Ул."Г.Димитров"N 11 05361/2266
9954 Ружица  Ул."Хан Аспарух"N 29 05328/2817
9955 Никола Козлево Ул."23-Ти Септември"N 6 05328/2111
9957 Цани Гинчево  Ул."Иван Вазов" N 1 05328/2804
9958 Войвода Ул."Ст.Караджа" N 1 05325/2220
9960 Каолиново Ул."Украйна" N 4 05361/2098
9961 Дойранци  Ул."Септември"N 3 05361/2041
9962 Наум Ул."20-Ти Май" N 11 05361/2086
9963 Вълнари Ул."Г.Димитров"N 24 05328/2018
9964 Тодор Икономово Ул."Т.Икономов"N 3 05361/2040
9965 Пристое Ул."Гагарин" N 5 05361/2217
9966 Загориче  Ул."Витоша"N 11 05361/2091
9967 Браничево  Ул."Септември"N 20 05361/2090
9968 Средковец  Ул."Победа"N 30 05361/2094
9969 Гусла  Ул."Чайка"N 2 05361/2093
9970 Климент Ул."Съединение" N 64 А 05361/2085
9971 Мадара  Ул. "Мадарски Конник"N 28 05313/2013
9972 Кюлевча  Ул."В.Коларов"N 27 05313/2113
9973 Марково  Ул."Ст.Василев" N 49 05322/2220

Обратно към указателя

 

 

ОПС ТЪРГОВИЩЕ

Пощенски код Наименование ПС Адрес Телефон за контакти с граждани
7700 Търговище Ц Славейков 41 060162808
7701 Търговище 1 Кв.Въбел Ул.А.Страшимиров 2 060164925
7702 Търговище 2 Дунав 9 060164935
7703 Търговище 3 Трети Март 1 060163181
7704 Търговище 4 Кв.Бряг Ул.Велев 42 060167300
7705 Търговище 5 Кв.Запад 2,Ул."Сюрен"3 060164089
7738 Стража Г.Сарджев 5 060622210
7740 Надарево Младост 12 060292210
7743 Острец В.Левски 21 060292306
7744 Руец Петър Къдрев 50 060242210
7745 Баячево В.Левски 44 060632210
7747 Овчарово Волга 25 060602210
7748 Пробуда Витоша 1 060222210
7749 Васил Левски Македонска 5 060692210
7750 Макариополско Девети Септември 33 060262210
7752 Алваново Гагарин 26 060252210
7753 Буйново Ул."Чайка" 2 060662210
7757 Буховци Неделчо Камов 29 060212210
7758 Давидово Хр.Ботев 4 060166325
7760 Лиляк Г.Димитров 52-А 060202210
7765 Божурка Ал.Стамболийски 12 060682210
7768 Подгорица Гердиме 21 060232210
7770 Кралево Г.Димитров 18 060672210
7772 Преселец Девети Септември 5 060032210
7778 Голямо Соколово Пирин 1 060612210
7779 Съединение Пирин 3 060022210
7780 Вардун Л.Каравелов 1 060282210
7781 Черковна Бузлуджа 31 060012210
7782 Дралфа Ул. Христо Ботев № 4 060272210
7789 Голямо ново Ул."Пирин" 2 060642210
7800 Попово Ц Стамбулийски 1 060842290
7830 Кардам Стефан Кръстев 15 060389210
7831 Гагово Г. Димитров 15 060384210
7832 Зараево 9 'Септември 40 060322210
7834 Дриново Мара Тасева 1 060380210
7835 Тръстика Гео Милев 15 060385217
7837 Еленово Петко Мартинов 26 060385217
7838 Ломци Стойчо Георгиев 60 060385210
7840 Опака Съединение 59 060392210
7841 Садина Г.Димитров 46-А 060362210
7842 Захари Стояново Девети Септември 1 060362206
7843 Люблен Пимза 22 060376210
7844 Гърчиново Димо Недков 1 060375210
7845 Крепча Хан Аспарух 15 060372210
7847 Горско Абланово Бр. Освободители 38 060374210
7848 Голямо градище Г.Димитров 18 060370210
7849 Цар Асен Девети Септември 2 060378210
7850 Паламарца Алеко Константинов 10 060352210
7851 Водица Д. Данов 32 060386210
7852 Ковачевец Христо Ботев 2 060382210
7853 Посабина Август Попов 50 060373215
7854 Горица Марко Добрев 46 060388210
7857 Берковски Иван Стоянов 9 060383210
7860 Славяново Девети Септември 7 060342210
7862 Осиково Паисий 2 060386888
7863 Медовина Иван Иванов 20 060332210
7864 Априлово Емил Попов 14 060377210
7877 Светлен Стоян Палаузов 60 060302210
7879 Глогинка Мара Тасева 20 060387210
7900 Омуртаг Ц Климент 1 060564522
7920 Обител Бузлуджа 2 060451210
7925 Красноселци Шипка 10 060442510
7930 Камбурово Палатица 5 060492210
7934 Плъстина 9 'Септември 27 060451410
7938 Долно Новково Родопи 15 060432210
7940 Враникон Камчия 28 060462210
7948 Илийно Бояна 13 060422210
7950 Изворово Велико Търново 17 060482210
7954 Зелена морава Козлудуй 5 060472210
7957 Веренци Осъм 2А 060458210
7960 Стеврек Б. Манов 11 060772210
7970 Антоново Тузлушки Герой 54 060712210
7980 Любичево Гео Милев 18 060742210
7983 Таймище 9 'Септември 24 060762210
7990 Добротица Борис Златков 26 060722210
7994 Трескавец Г. Димитров 36 060453310
7997 Длъжка поляна Г. Заимов 23 060713211

Обратно към указателя