Указател

Селищни кодове

В селищни кодове може да получите информация както за телефонният код на населено място в България, така и за съответния пощенски
код. Търсенето се извършва по следните критерии:
- населено място
- код
Въвеждате населено място или телефонен код.
Може да впишете цялото име или част от името на селището. След като натиснете бутон Търси ще получите телефонните кодове на
всички населени места, чието име съдържа въведеният от вас текст. Тук отново може да използвате картата, от която с мишката да посочите името на желаното от вас селище.
Ако впишете телефонен код или част от него ще получите всички населени места в България, чиито код съдържа въведените от вас цифри.

Международни кодове

В международни кодове може да получите информация за телефонният код на различни държави.
Търсенето се извършва по следните критерии:
- държава
- код
Въвеждате държава или код.
Ако желаете да научите кода на някоя държава, моля напишете името й в съответното поле.
И обратно ако напишете телефонен код, то ще разберете на коя държава принадлежи той.