Урок за работа с Windows Registry Editor (Regedit)


Много хора предпочитат да конфигурират операционната система на своя компютър според собствените си предпочитания.
Windows e система, която предоставя много възможности за персонализация.
Windows Registry Editor е програма , която ви позволява да разглеждате и редактирате съдържанието на регистрите в Windows.
Преди да ползвате програмата обаче, трябва да сте запознати с някои основни правила, които ще ви помогнат да предотвратите действия, повреждащи непоправимо вашата операционна система:

1. Преди да правите каквито и да е промени, задължително е да направите backup на регистрите / System Restore point/, за да възстановите системата в първоначалния и вид при нужда.
2. Не започвайте да работите с програмата ако не  знаете как да възстановите backup- а на регистрите.
3. При всяка редакция, първо се уверете, че нещата са се получили както вие желаете и тогава преминете към следващата промяна. Не забравяйте ,че повечето корекции в регистрите изискват задължително рестартиране, за да работят правилно.
4. Извършвайте само такива промени в регистрите, които са ви препоръчани от надеждни източници.

Използването на Registry Editor изисква някои основни познания относно структурата на регистрите, с която трябва да се запознаете, ако сте решили да променяте дори една запетайка в тях.
Информацията в регистрите е разделена на две основни категории:

Local Machine-  съдържа информация за софтуера, хардуера и всички настройки на компютъра. Тази информация е обща за всички потребители.
Users- съдържа настройки, специфични за всеки потребителски профил.
Потребител, който в даден момент  ползва системата се нарича Current User.
Информацията в регистрите е представена в разклонена система подобна по вид на системата папка-файл.
Директориите/ папките/ носители на информация, се наричат “keys”/ключове/.
Всеки”ключ” си има име и може да съдържа други „ключове”/”subkeys”/.
Данните, които се съдържат във всеки „ключ” се наричат “values”/ стойности/.
Стойностите са аналоични  на името на файла в дадена папка.

Актуалните данни биват три формата:

REG_SZ- “string” /низ от стойности/,
REG_BINARY- бинарно число/число записано с единици и нули/ или
REG_DWORD- dword/32bit/ REG_QWORD-qword/64bit//цяло десетично число/.

Цялата информация на регистрите е разположена в пет основни ключа “root keys”или наричани за по-кратко“hives”. Абривиетурите на тези ключове се използват при писането на скриптове и инфо- файлове.

HKEY_CLASSES_ROOT   / HKCR   /    Това е подключ на HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. съдържа основна информация засягаща OLE/ Object Linking and Embedding /, shortcut-и и графичния интерфейс на Windows.

HKEY_CURRENT_USER /  HKCU  / е подключ на HKEY_USERS .   Съдържа корена на конфигурационната информация за потребителя, който в момента е влязъл в системата. Тук се съхраняват папките, екранните цветове и настройките на контролния панел на потребителя. Тази информация е свързана с профила на потребителя.

HKEY_LOCAL_MACHINE  / HKLM  / Съдържа специфична за конкретния компютър конфигурационна информация (за който и да е потребител).

HKEY_USERS   /  HKU   /    Съдържа всички заредени потребителски профили, съдържащи се на компютъра.

HKEY_CURRENT_CONFIG  /  HKCC / Съдържа информация за хардуерния профил  на компютъра при стартиране на системата


Как  да работим с  Registry Editor

Програмата Registry Editor е с двупанелен интерфейс- отляво са разположени всички „ключове” , а отдясно- съответстващите им данни.

Публикувано изображение

Най-често ползваните менюта в програмата са File menu и Edit menu.
В менюто File са командите “Import”и “Export”, с помощта, на които се прави backup и възстановяване
В меню “Edit” се намират командите, с пмощта на които можете да извършвате промени в регистрите. Ключовете и стойностите могат да бъдат променяни, изтривани или преименувани.
Други две често използвани функции на това меню са "Find..." и "Find Next" .
За за жалост обаче те могат да се ползват само за намирането на ключове, стойности и
String данни, но не и за бинарни числа и REG_DWORD данни.
Друго важно меню е "Favorites". Ако има ключове, чиито стойности променяте често можете да ги добавите към списъка „ Предпочитани” и така ще имате по-бърз и лесен достъп до тях.

Backup  и възстановяване на Registry key с REG файл1. Отваряме програмата и маркираме ключа, на който ще правим backup.
2. От меню “File” избираме команда “Export” или кликваме с десен бутон на мишката върху избрания ключ и от падащото меню и отново избираме “Export”.
3. След като се появи диалоговият прозорец, съхраняваме файла като REG файл. Това е текстов файл с разширение .reg, който представлява копие на информацията в  маркирания от вас Registry key.
За да възстановите  тази информация при необходимост, използвате командата “Import” от меню “File”.

Промени в регистрите


Извършването на редакции в регистрите, означава промяна на стойностите, които се съдържат в тях.
Това става по следния начин:
От десния панел на програмата избираме стойността която искаме да променим и я маркираме. След това избираме командата "Modify" от меню ”Edit” или с десен бутон на мишката кликваме върху стойността и от контекстното меню избираме отново "Modify".

Ако променяме strings данни например, се отваря диалогов прозорец като посочения на изображението.

Публикувано изображение

В случая стойността WaitToKillServiceTimeout  и данни 20 000 показват времето , което изчаква компютъра преди да се изключи след подаване на команда Shutdown . Данните са в милисекунди или 20 000=20сек. Ако желаете да ускорите това време можете да промените стойността на 10 000 /10 сек/ например.

Ако променяме данни от вида REG_DWORD диалоговият прозорец е във вида посочен на изображението по-долу.
Публикувано изображение

Стойностите на тези данни са в цифри/ хексадесетичен или десетичен формат/.
Трябва да внимаваме числата, които въвеждаме да отговарят на зададената база. Например десетичен номер „96” ще бъде „60” при хексадесетична база.

С  това в общи линии се изчерпва този урок. Дано да е бил полезен.
Успех с програмата и бъдете внимателни! :)