Eлектроника       

 ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКОВА КАРТА КЪМ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

     Показаната по-горе схема позволява включването на изхода на звукова карта (например Sound Blaster) за предаване на сигнали по обикновена телефонна линия.  
     Използван е малогабаритен трансформатор с коефициент на трансформация 10:1.