Windows Registry Help


Настройване на автоматичното довършване на адреса в IE
Презареждане на регистрите без рестартиране на Windows
Премахване на "Click Here to Begin" когато заставате на Start бутона
Премахване на 'Shortcut to...', когато правите Shortcut
Премахване или смяна на срелкичката на shortcut
По-бързо обновяване на прозорците
Смяна на скоростта, с която се показват менютата
Освобождаване на памет от DLL
Смяна на размера на иконите на десктопа
Иконата на .BMP да е като самото .BMP
Как го предпочитате NumLock-a ?
Премахване на надписите при Minimize, Maximize и Close
Отваряне на Command prompt от дадена папка
Премахване и добавяне на самостартиращи се програми, които не са в StartUp
Премахване на тилдите (~) от късите имена
Премахване на икони от десктопа
Премахване на менюта от Start менюто
Изключване на анимациите в Windows
Ускоряване на SWAP-файла при много памет ( > 128 Mb )
Промяна на размера на дисковия кеш
Ускоряване на файловата система при интензивна дискова работа
Увеличаване на максималния брой HTTP сесии
Размяна на бутоните на мишката
Живо скролиране в Word
Ускоряване на Dial-Up връзка
Промяна на размера на TCP/IP прозореца
Ускоряване на кабелни модеми и xDLS


Windows Registry HelpТук има информация за начинаещи. А тук как да работим безопасно с регистъра.Настройване на автоматичното довършване на адреса в IE

Когато IE не може да намери даден адрес, той се опитва да го намери като сменя домейна с .COM, .EDU и .ORG.
За да смените тези домейни или да разширите възможностите на IE влезте в ключ
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate]
и да направите последователни String Value ключове.
Ключ Стойност
 1  %s.bg
 2  www.%s.bg
 3  www.%s
 4  %s.com
 5  %s.edu
 6  %s.org
При тази подредба, ако напишете dir IE ще пробва първо dir.bg, а ако напишете linux IE ще пробва последователно linux.bg, www.linux.bg, www.linux, linux.com, linux.edu и накрая linux.org.
Презареждане на регистрите без рестартиране на Windows

Натиснете CTRL + ALT + DEL, за да се появи Windows таск-листата. Посочете "Explorer" и натиснете "End task", когато се появи Shutdown екрана натиснете "Cancel". След няколко секунди ще се появи съобщение за грешка, натиснете "End task" и Windows explorer ще се презареди с новите настройки на регистъра.

За Win2000/NT, натиснете CTRL + ALT + DEL и изберете "Task manager". Изберете "Processes" и намерете "explorer.exe", изберете го и натиснете "End Process". Изберете 'File' > New Task', и тогава въведете 'explorer' и натиснете OK.
Премахване на "Click Here to Begin" когато заставате на Start бутона

Направете следният ключ:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Име: NoStartBanner
Тип: REG_BINARY (Binary Value)
Стойност: (00 00 00 00 = банер, 01 00 00 00 = без банер)

Премахване на 'Shortcut to...', когато правите Shortcut

Направете или модифицирайте следният ключ:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
Име: link
Тип: REG_BINARY (Binary Value)
Стойност: (00 00 00 00 = Без текст за Shortcut)

Премахване или смяна на срелкичката на shortcut

Премахване:
Изтрийте стойността IsShortCut от [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile] и [HKEY_CLASSES_ROOT\piffile].

Смяна:
Създайте следният ключ:
Ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons]
Име: 29
Тип: REG_SZ (String Value)
Стойност: Име на файла на иконата, напр.: "c:\windows\system\shell32.dll,14"


Ако дадете прозрачна икона ще премахнете стрелката без страничните ефекти от първият метод.
По-бързо обновяване на прозорците

За да се обновяват по-бързо прозорците и да не ви се налага да натискате F5, модифицирайте следният ключ:

Ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update]
Име: UpdateMode
Тип: REG_DWORD (DWORD Value)
Стойност: 0 (предварително е 1, но ние бързаме, нали?)

Смяна на скоростта, с която се показват менютата

Създайте или променете следния ключ:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
Име: MenuShowDelay
Тип: REG_SZ (String Value)
Стойност: 0-999 (милисекунди)

Освобождаване на памет от DLL

Windows Explorer често кешира DLL-ите в паметта, дори и програмата, която ги е заредила вече да е затворена. Това може значително да забави компютъра, особено машини с малко памет. За да се справите с този проблем създайте или променете следният ключ:

Ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL]
Име: Default
Тип: REG_SZ (String Value)
Стойност: 1

Смяна на размера на иконите на десктопа

Създайте или променете следният ключ:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
Име: Shell Icon Size
Тип: REG_SZ (String Value)
Стойност: Размера в пиксели (Default = 32)

Иконата на .BMP да е като самото .BMP

Създайте или променете следният ключ:

Ключ: [HKEY_CLASSES_ROOT\Paint.Picture\DefautIcon]
Име: (default)
Тип: REG_SZ (String Value)
Стойност: %1

Как го предпочитате NumLock-a ?

В [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Microsoft Input Devices\Keyboard] добавете NumLock (String Value). Задайте стойност ON или OFF.

Ако Keyboard липсва, направете го.
Премахване на надписите при Minimize, Maximize и Close

Създайте или модифицирайте MinMaxClose в [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
Име: MinMaxClose
Тип: REG_SZ (String Value)
Стойност: (0 = забранени, 1 = разрешени)

Отваряне на Command prompt от дадена папка

Много полезно нещо ако използвате DOS Prompt-а още.

Създайте в [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell] ключ 'CommandPrompt' и в него променете '(default)' на текста, който искате да се появи, когато натиснете дясното копче на някоя папка.

След това в [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\CommandPrompt] създайте ключ 'command'.

Накрая в [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\CommandPrompt\command] сменете стойността на (default) на:

за Windows 9x:
command.com /k cd "%1"

за Windows NT:
cmd.exe /k cd "%1"
Премахване и добавяне на самостартиращи се програми, които не са в StartUp

Добавяне:
Добавете нов ключ в [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]. Например "Notepad" = "c:\windows\notepad.exe".

Премахване:
За да премахнете програма потърсете в:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

Също може да се зарежда и от [Load] или [Run] във файла WIN.INI, в директорията на Windows.
Премахване на типове файлове от 'New'

Искате да премахнете например New > Text Document. Намерете [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew] и това ShellNew го преименувайте на ShellNewOld.

Може и да претърсите цялото registry за "ShellNew" чрез Ctrl-F.
Премахване на тилдите (~) от късите имена

Модифицирайте или създайте следния ключ:

Ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
Име: NameNumericTail
Тип: REG_DWORD (DWORD Value)
Стойност: (0 = без тилда, 1 = с тилда)

Премахване на икони от десктопа

Влезте в този ключ:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace]

и вътре в нея ще намерите ключовете на иконите. Изтрийте ключовете и иконите ще изчезнат.
Премахване на менюта от Start менюто

Създайте или променете следния ключ:

За Favorites:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Име: NoFavoritesMenu
Тип: REG_DWORD (DWORD Value)
Стойност: 1 (0 = favorites, 1 = без favorites)


За Documents:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Име: NoRecentDocsMenu
Тип: REG_DWORD (DWORD Value)
Стойност: 1 (0 = documents, 1 = без documents)


За Find:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Име: NoFind
Тип: REG_DWORD (DWORD Value)
Стойност: 1 (0 = find, 1 = без find)

Внимание: изчезва всякакъв вид търсене в Windows.

За Run:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Име: NoRun
Тип: REG_DWORD (DWORD Value)
Стойност: 1 (0 = run, 1 = без run)

За Log Off:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Име: NoLogOff
Тип: REG_DWORD (DWORD Value)
Стойност: 1 (0 = Log Off, 1 = без Log Off)
Внимание: Ще можете да се логвате офф само ако имате shortcut с командата "C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 0".

За ShutDown:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Име: NoClose
Тип: REG_DWORD (DWORD Value)
Стойност: 1 (0 = Shut Down, 1 = без Shut Down)
Внимание: Ще можете да изключвате компютъра само ако имате shortcut с командата "C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindows", а да го рестартирате с "C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindowsexec".
Изключване на анимациите в Windows

Модифицирайте или създайте следния ключ:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
Име: MinAnimate
Тип: REG_SZ (String Value)
Стойност: 0 (0 = без анимации, 1 = с анимации)

Ускоряване на SWAP-файла при много памет ( > 128 Mb )

При системи с повече от 128 Mb памет SWAP файла не се използва много. За да се ускори работата на такъв компютър променете начина на работа на SWAP файла.

Отворете SYSTEM.INI и в секция [386Enh] добавете следният ред:

ConservativeSwapfileUsage=1
Промяна на размера на дисковия кеш

В SYSTEM.INI в секцията [vcache] добавете или модифицирайте следните редове:

MinFileCache=0
MaxFileCache=4096


Размерът е в килобайти, ако Windows дава грешки от рода на "Error: An I/O subsystem driver failed to load" увеличете максималния размер на 6144.
Ускоряване на файловата система при интензивна дискова работа

Създайте или модифицирайте следният ключ:

Ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
Име: ContigFileAllocSize
Тип: REG_DWORD (DWORD Value)
Стойност: 512
Увеличаване на максималния брой HTTP сесии

Отворете следният ключ:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

и там добавете или променете следните ключове:

MaxConnectionsPerServer (DWORD Value) и
MaxConnectionsPer1_0Server (DWORD Value)

Първото е за HTTP 1.1 сървъри, а второто за HTTP 1.0.
Размяна на бутоните на мишката

Ако искате левия бутон да стане десен, а десния - ляв създайте или променете следния ключ:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
Име: SwapMouseButtons
Тип: REG_SZ (String Value)
Стойност: (0 - нормални бутони, 1 - разменени бутони)
Живо скролиране в Word

Когато скролирате в Word обикновено нищо не се променя докато не отпуснете бутона на мишката. Ако искате да виждате какво има в документа докато скролирате създайте или променете следния ключ:

Ключ: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options]
Име: LiveScrolling
Тип: REG_SZ (String Value)
Стойност: (0 = мъртво скролиране, 1 = живо скролиране)
Ускоряване на Dial-Up връзка

За да ускорите Dial-Up връзката, първо трябва да намерите детайлите за Dial-Up Adapter. Намерете ключа [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net] и вътре в него има един или повече подключове от вида: 0000, 0001. Отворете всеки от ключовете и вътре в един от тях има ключ с име 'DeviceDesc' и стойност 'Dial-Up Adapter'. В същия ключ има ключ с име 'Bindings'. Отворете го и вътре ще намерите стринг от сорта на: 'MSTCP\0000'. Запишете числата. Сега отидете в ключ 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\MSTCP' и вътре в него отворете ключа с числото, което записахте преди малко. В този ключ ще намерите ключ 'Driver', който е равена на нещо подобно: 'NetTrans\0002'. Запишете и тези числа. Отворете ключа [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans]. В него отворете ключа който е като второто число. В този ключ направете ключ 'string value' с име 'MaxMTU' и стойност '576'. Направете още един ключ 'string value' с име 'MaxMSS' и стойност '536'. Излезте от Regedit и рестартирайте компютъра.
Промяна на размера на TCP/IP прозореца

По-голям TCP/IP прозорец работи по-добре при латентни и скоростни връзки (например през сателит).

За по-голяма ефективност прозореца трябва да е кратен TCP Maximum Segment Size (MSS).

Промяната:
Създайте следният ключ:

Ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP]
Име: DefaultRcvWindow
Тип: REG_DWORD (DWORD Value) (за Windows 98 трябва да е String Value)
Стойност: размера в байтове (Default = 8192)
Ускоряване на кабелни модеми и xDLS

Ако използвате Windows 95 първо инсталирайте Winsock Update

В ключа

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP]

добавете или модифицирайте следните стойности:

DefaultTTL = "128" (String Value)
DefaultRcvWindow = "372300" (String Value)
PMTUBlackHoleDetect = "0" (String Value)
PMTUDiscovery = "1" (String Value)
SackOpts = "1" (String Value)
Tcp1323Opts = "3" (DWORD Value)

Може допълнително да увеличите MaxMTU до 1500:

Ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans]
Име: MaxMTU
Тип: REG_SZ (String Value)
Стойност: 1500