Изтриване или заместване на страница

Можете да замените цяла PDF страница с друга. Заменят се само текстът и изображенията на оригиналната страница. Интерактивните елементи, свързани с оригиналната страница, като например връзки и отметки, не се засягат. Връзките и отметките, които преди това може да са били асоциирани със заместващата страница, също няма да се пренесат. Коментарите, обаче, се пренасят и се комбинират със съществуващите в документа коментари.

След като изтриете или заместите страниците, не е лошо да използвате командата "Намали размера на файла", за да преименувате и запишете преструктурирания документ с възможно най-малък размер на файла.

Преглед с графика в пълен размер
Страница преди да се замести и след това. Отметките и връзките в страницата остават на същите места.

Изтриване на страници с помощта на командата "Изтрий"

Бележка: Командата "Изтрий" не може да се отмени.
 1. Изберете "Документ > Изтрий страници".
 2. Въведете диапазона на страниците за изтриване и натиснете ОК.

  Не може да изтриете всички страници. В документа трябва да остане поне една страница.

  Ако изберете "Използвай логични номера на страниците" в панела "Визуализация на страница" на диалоговия прозорец "Предпочитания", може да въведете номер на страница в скоби, за да изтриете логическия му еквивалент. Ако, например, първата страница в документа е номерирана като i, можете да въведете (1) в диалоговия прозорец "Изтриване на страници" и страницата ще бъде изтрита.

Изтриване на страници с помощта на миниатюри на страници

 1. В панела "Страници" изберете страница или група страници.
 2. Изберете "Изтрий страници" от менюто "Опции" на панела "Страници" и натиснете ОК.

Изтриване на материал, свързан с отметка с тагове

 1. В панела "Отметки" щракнете върху отметката с тагове за материала, който искате да изтриете. Щракнете при натиснат клавиш Shift, за да изберете няколко отметки.
 2. Изберете "Изтрий страница(и)" от менюто "Опции". Отметката с тагове и асоциираната с нея страница се изтриват от документа.

Заместване съдържанието на страница

 1. Отворете PDF файла със страниците, които искате да заместите.
 2. Изберете "Документ > Замести страници".
 3. Изберете документа със страниците за заместване и натиснете "Избери".
 4. Въведете в полето "Оригинал" страниците, които ще бъдат заместени в оригиналния документ.
 5. Въведете в полето "Заместване" първата страница от диапазона от страници, с които ще се замества. Последната страница се изчислява въз основа на броя страници, които ще бъдат заместени в оригиналния документ.

Заместване на страници с помощта на миниатюри на страници

 1. Отворете PDF файла със страниците, които искате да заместите, а след това и PDF файла със страниците, с които ще замествате.
 2. В панела "Страници" на PDF файла, съдържащ страниците, с които ще замествате, изберете страница или група от страници:
  • Изберете номерата на страниците на миниатюрите, които искате да използвате за замяна.

  • Щракнете при натиснат клавиш Shift, за да изберете няколко миниатюри на страници. Щракнете при натиснат клавиш Ctrl, за да добавите избора.

  • Очертайте правоъгълник около групата с миниатюри на страница.

 3. Ctrl+Alt+влачене на избраните миниатюри на страници в екран "Страници" на целевия документ. Отпуснете бутона на мишката, когато показалецът е точно над полето за номер на страница на първата миниатюра, която искате да замените, така че страницата да се освети.

  Избраните страници в първия документ заменят същия брой страници във втория документ, като се започне от номера на страницата, от който сте избрали да вмъкнете новите страници.