Разделяне на твърдия диск чрез Windows

 

Създаване на първи дял повреме на инсталацията на Windows XP

Освен метода за разделяне на твърдия диск под DOS има и други, сред които доста лесна е възможността за partitioning в началната фаза от инсталацията на Windows 2k; XP. Единственото, което ни трябва е един инсталационен диск за Windows. Ще разгледаме случая, в който имаме един неразделен твърд диск. Като пример съм дал разделянето на един хард диск с размер 16GB с инсталацията на Windows XP.

Стартирайте инсталацията на Windows от диска.  След като тя зареди (виж Windows XP - инсталиране) трябва да стигнете до етапа, през който ви излиза списък с всички дялове, ако има създадени такива (фигура 1). Както виждате цялото пространство е показано като Unpartitioned space. За да създадете дял за инсталацията на операционната система използвайте бутона C. Веднага преминавате към следващата стъпка, в която трябва да укажете размера му в мегабайти (фигура 2). 1000МВ се равняват на почти 1GB! Tук трябва да прецените колко да е голям този partition според нуждите ви. Най-често на този дял се инсталира операционната система (в случая Windows XP) и необходимите програми. Според мен 5000МВ (почти 5GB) са напълно достатъчни за Windows XP, SWAP и програмите. След като сте посочили размер натиснете Enter, за да продължите. Появява се същия екран от фигура 1, с единствената разлика, че вече имаме един създаден дял  (фигура 3). По същия начин можете да създадете още partitions (дялове). Ето как ще се вижда хард диска в Disk Management под Windows XP (фигура 4). Сега трябва да форматираме новия дял в избраната файлова система. Маркирайте го и използвайте отново Enter за да преминете към следващата стъпка - форматирането. От тук нататък продължавате със стандартната инсталация на Windows.

 

Създаване на втори Primary partition след инсталацията на Windows XP

Дотук създадохме само един primary partition, който е системен. Вече имаме инсталиран Windows XP на този дял. Сега трябва да превърнеме останалото неразделено пространство в други дялове. Можем да създадеме втори Primary partition като за целта ще използваме вградената функция на Windows за работа с дяловете – Disk Management. Отидете на Start > Settings > Control Panel > Administrative tools > Computer Management > Storage > Disk Management. Както виждате сме създали един primary partition и останалото пространство ни е дадено като unallocated. Кликнетете с десен бутон на мишката върху неразделеното пространство и избирате Action > All Tasks > New Partition (фигура 5). Oтваря се New Partition Wizard (фигура 6), чрез който ще можете да създадете новия дял. Трябва да изберете типа на partition-a (в нашия случай primary partition) (фигура 7). В следващия прозорец е показано наличното дисково пространство. В него трябва да посочите размера в мегабайти на новия дял (фигура 8). Максималния размер на този дял е колкото размера на Unallocated пространството. Минималния размер е 8МВ. В следващия прозорец (фигура 9) трябва да посочите първата опция Assing the following drive leter и да изберете поредната буква на устройството. Следващия екран е много важен (фигура 10). Тук вие трябва да отметнете опцията Format this partition with the following settings, т.е. да бъде форматиран дяла според оказаните настройки. Трябва да посочите в каква файлова система да бъде форматиран, размера (default) и етикет (не е задължително въвеждането му). След като сигнахте до финала (фигура 11), използвайте бутона Finish, за да завършите създаването на този дял. Сега той автоматично ще се форматира. На фигура 12 е показано как ще изглежда новия дял (D:) в Disk Management (фигура 12). По същия може да се създаде и друг Primary partition.

 

Създаване на Extended partition след инсталацията на Windows XP

Какво направихме дотук: създадохме първи primary partition по време на инсталацията на Windows XP, след това създадохме и втори primary partition след инсталацията на Windows. След като създадохме втория primary дял ни остана unallocated пространство с размер 13.87GB. Можем да го направим на Extended partition, в който да слагаме логически устройства. Създаването му става по същия начин както и primary дяла. Тук обаче вместо Primary трябва да изберете Extended partition (фигура 13). Желателно е сега цялото неразделено пространство да го превърнете на Extended дял, освен ако не мислите да създавате още един Primary partition. Предполагам, че ще забележите отсъствието прозореца показан на (фигура 10). Причината е, че този вид дял не е самостоятелен, т.е. не може да се използва, ако няма Logical drives. След като приключите трябва да създадете едно или повече логически устройства в направения от вас Extended partition.

 

Създаване на логически дялове в Extended partition след инсталацията на Windows XP

За да създадем логически дялове няма да използваме Unallocated пространство, а направения от нас Extended partition, т.е. в него слагаме тези Logical drives. Стъпките по време на създаването са почти същите както при създаването на Primary partition. Кликвате с десен бутон на мишката върху Extended дяла и избирате Action > All Tasks > New Logical drive (фигура 14). Отваря се прозорец New Partition Wizard, за който говорехме малко по-нагоре. След като стигнете до мястото където трябва да посочите вида на дяла, който ще създаваме избирате Logical Drive (фигура 15). Aко ще правите само едно такова устройство, то трябва да посочите размер, равен на размера на Extended дяла. Ако сте решили да създавате повече от един логически дял трябва да прецените колко МВ да му укажете като размер, за да може да създадете и останалите устройства. Например, ако разполагате с Extended partition с размер 30GB и искате да направите два логически дяла, първия можете да го направите 15 000МВ (приблизително 15GB), a останалото пространство в Extended (малко повече от 15GB) да остане за второто логическо устройство. След като изберете подходящ размер в следващата стъпка трябва да отметнете Format this partition with the following settings и да посочите файовата система както е показано на фигура 10.

Описания вариант дотук (фигура 16) (два Primary partitions и един Extended, в който има един логически дял) e само примерен. Желателно е да имате повече от един partition, защото при преинсталиране на операционната система често се налага системния дял да бъде форматиран и по този начин губите цялата информация от него. Не е необходимо и създаването на прекалено много дялове, особено при положение, че разполагате с по-малък твърд диск.

Нагоре