Формати и размери на хартия

Американски

Наименование

Размер (в инча)

Mini

5.5 x 8.5

Executive

7.25 x 10.5

Letter

8.5 x 11.0

Foolscap

8.5 x 13.0

Legal

8.5 x 14.0

Ledger

11.0 x 17.0

 

Европейски

Наименование

Размер (в мм)

Размер (в инча)

A0

841 x 1189

33.1 x 46.8

A1

594 x 841

23.4 x 33.1

A2

420 x 594

16.5 x 23.4

A3

297 x 420

11.7 x 16.5

A4

210 x 297

8.27 x 11.7

A5

148 x 210

5.83 x 8.27

B4

257 x 364

10.1 x 14.3

B5

182 x 257

7.16 x 10.1


Обратно към компютри