Радиостанция "ЛЕН-Б"

Радиостанция "ЛЕН-Б" с усилвател (високоговорител) и стабилизиран токоизправител ТЕС-12-3-HT

1. Общи сведения:

    Радиостанция "ЛЕН-Б" е едноканална мобилна радиостанция, предназначена за двустранна симплексна радиовръзка. Работи в честония диапазон 33-58 MHz.

    Нормалната работа на радиостанцията се гарантира при температура на околната среда от -25 оC do +55 oC и влажност на въздуха до 95%.

    Радиостанцията е конструирана на база унифицирани блокове и възли. Състои от отделни функционални блокове, монтирани на печатни платки с еднакви размери: 50 x 140 mm. Логическата светлинна индикация информира за пет състояния, включително и за неизправност в антенно-фидерната система.
 


Радиостанция "ЛЕН-Б" - Блок-схема
 

Радиостанция "ЛЕН-Б"
 


Блок У1 - Микротелефон МТ69


Блок У2 - Усилвател на мощност


Блок У3 - Антенен филтър


Блок У4 - Формиране на сигнала


Блок У5 - Възбудител


Блок У6 - Високочестотен усилвател


Блок У7 - Междинночестотен усилвател


Блок У8 - Автоматика


Блок У9 - Стабилизатор и хетеродин
 

Блок "УНЧ"