Домашната мрежа
Мрежата

Три компютъра, свързване топология "звезда", суич, кабели.

Единият от компютрите просто го набедих за сървър (сложих втора мрежова карта също) и на него качих тези програмки - съвсем дребно прокси сървърче без особени функционалности, достатъчно да ми прехвърли нета към домашната (вътрешната) мрежа, уеб сървър - Апачи, FTP сървър - Керберус , РНР, MySQL. Та този РС изпълнява всички тези функции, стои си постоянно влючен (с UPS), и с това нещата приключват за него. Всичко останало, обработка на страници, добавяне или корекции се правят от друг РС. И съответно на РС2 и РС3 на всички програми ползващи интернет (браузъра, чат програми, за теглене, и други от тоя род) се указва че ползват прокси - сървър, като се задава IP адреса на РС1 (който изпълнява сървърската роля) и порт. Настройките на NIC1 ви се дават от интернет доставчика, а на останалите се изгражда локалната мрежа, като примерна конфигурация е показана на Схема 1. Трите РС се свързват през 5 - портов суич. За тази мрежа не ми беше необходим по-голям, а по - малки не продават. По същия начин могат да се свържат и 140 РС , примерно :-)

IP адресите на вътрешната мрежа си ги задавате вие, така че имате право на избор в кой сегмент ще бъдат. Тук като пример съм дал 192.168.0.х. Подмаската задължително е 255.255.255.0. А, Windows иска и всички РС да бъдат в една и съща работна група.


Мрежови кабели

Обвръзка на RJ-45 конектори при UTP мрежови кабели

 

 

PC – Switch (HUB)

1 – бял / оранжев

1 – бял / оранжев

2 – оранжев

2 – оранжев

3 – бял / зелен

3 – бял / зелен

4 - син

4 - син

5 - бял/син

5 - бял/син

6 – зелен

6 – зелен

7 - бял/кафяв

7 - бял/кафяв

8 - кафяв

8 - кафяв

PC – PC

1 – бял / оранжев

1 – бял / зелен

2 – оранжев

2 – зелен

3 – бял / зелен

3 – бял / оранжев

4 - син

4 - бял/син

5 - бял/син

5 - син

6 – зелен

6 - оранжев

7 - бял/кафяв

7 - кафяв

8 - кафяв

8 - бял/кафяв

Ориентация на куплунга: Щипката надолу, започваме да броим от близкия към нас контакт.