Къде записва Microsoft Office Outlook 2007 моята информация и конфигурации?

Следва списък с местоположения, където Microsoft Office Outlook 2007 записва информация.

Някои папки може да са скрити. За да покажете скрити папки, направете следното:

 • Windows Vista    
  1. В Windows щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Контролен панел.
  2. Щракнете върху Облик и персонализиране.

 Забележка   Ако използвате контролния панел в класически изглед, щракнете двукратно върху "Опции за папките" и после продължете със стъпка 4.

 1. Щракнете върху Опции за папките.
 2. В раздела Изглед, под Разширени настройки, под Файлове и папки, под Скрити файлове и папки, изберете Показвай скритите файлове и папки.
 • Microsoft Windows XP    
 1. Щракнете върху бутона Старт и после върху Контролен панел.
 2. Щракнете върху Опции за папките.

Опции за папките

 1. Щракнете върху раздела Изглед и след това върху опцията Покажи скритите файлове и папки.

Вашата конфигурация може да не съдържа всички посочени по-долу файлове. Някои от тях се създават само след като персонализирате функции на Outlook.

Файл с лични папки (.pst)

Включване на архивни .pst файлове.

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Microsoft Windows XP или Microsoft Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Файл с офлайн папки (.ost)

Този .ost файл се синхронизира с елементите на сървъра, изпълняващ Microsoft Exchange. Тъй като данните ви остават в сървъра, изпълняващ Exchange, можете да създадете отново този .ost файл на новия си компютър, без да се налага да го архивирате.

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Лична адресна книга (.pab)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

 Забележка   Личните адресни книги (.pab) вече не се поддържат от Office Outlook 2007. Когато надстроите до Office Outlook 2007, ще бъдете подканени да импортирате вашия .pab файл в "Контакти". Ако изберете да не импортирате .pab файла в този момент, можете да го импортирате по-късно, като използвате командата Импортиране и експортиране в менюто Файл.

Офлайн адресна книга (.oab)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Персонализация на лентата с команди и менютата (.dat)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\outcmd.dat

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Application Data\Microsoft\Outlook\outcmd.dat

Настройки на навигационния екран (.xml)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Roaming\Outlook\име на профил.xml

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Application Data\Microsoft\Outlook\име на профил.xml

Този файл съдържа връзки към преките пътища, календара и контактите.

Регистрирани разширения за Microsoft Exchange (.dat)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Псевдоними на контактите в Outlook (.nk2)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Application Data\Microsoft\Outlook

Правила (.rwz)

Windows Vista     диск:\<потребител\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Application Data\Microsoft\Outlook

 Забележка   Ако сте надстроили до Office Outlook 2007 от версия на Outlook, която е по-ранна от Microsoft Outlook 2002, може да имате .rwz файл в твърдия диска на компютъра си. Файлът .rwz вече не е нужен и информацията за правилата сега се пази в сървъра, изпълняващ Microsoft Exchange, и във файла с лични папки (.pst) (Файл с лични папки (.pst). Файл с данни, който съхранява вашите съобщения и други елементи в компютъра. Можете да посочите файл с лични папки да бъде местоположението за доставка по подразбиране за вашите имейл съобщения. Можете да използвате .pst файл, за да организирате и архивирате елементи за сигурното им съхранение.) за POP3 (POP3. Общ протокол, използван за извличане на имейл съобщения от имейл сървър в Интернет.) и IMAP (IMAP (Протокол за достъп до имейл чрез интернет). За разлика от пощенските интернет протоколи, като POP3, които съдържат само една папка за входящи съобщения на сървъра, IMAP позволява създаването на много папки на сървъра за записване и организиране на съобщения, до които да има достъп от много компютри.) имейл акаунти. Така че може да изтриете файла.

Ако използвате функцията "Импортиране или експортиране на правила", мястото по подразбиране за .rwz файловете е диск:\Documents and Settings\потребител\Моите документи.

Стилове за печат (Outlprnt без разширение)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Application Data\Microsoft\Outlook

Подписи (.rtf, .txt, .htm)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Application Data\Microsoft\Signatures

Бланки (.htm)

Windows Vista     диск:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Персонализирани формуляри

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Речник (.dic)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Application Data\Microsoft\UProof

Шаблони (.oft)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Application Data\Microsoft\Templates

Настройки за изпращане/получаване (.srs)

Windows Vista     диск:\потребител\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Application Data\Microsoft\Outlook

Съобщение (.msg, .htm, .rtf)

Windows Vista     диск:\потребител\Documents

Windows XP или Windows Server 2003     диск:\Documents and Settings\потребител\Моите документи