Eлектроника              

 ИНДИКАТОР ЗА НАПРЕЖЕНИЕТО НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ С ИС A277D

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

     Показаната схема на индикатор позволява да се контролира напрежението на акумулаторната батерия на автомобила в четири диапазона. При напрежение по-малко от 11 V свети светодиода VD1 /червен цвят/ ,при нормално зареден акумулатор в диапазона от 11,1 V  до13,2 V свети зеления светодиод VD2. Нормалният заряд на акумулатора при работещ двигател, т. е. от 13,4V до 14,4V се индицира със светенето на жълтия светодиод VD3, а при получаване на пренапрежение по-голямо от 14,6V се запалва червения светодиод VD4.
     Настройката на схемата се свежда до регулиране с потенциометъра 10K диапазона на нормална работа на акумулатора  /12 ... 13,8V/. С помощта на фототранзистора SP201 се регулира яркостта на светене на светодиодите в зависимост от външното осветление. При желание може да не се поставя .