Използване на квалифициран електронен подпис в Microsoft Outlook

Преди да пристъпите към изпълнение

Настройка на потребителския профил в Microsoft Outlook

За да може да подписвате вашата изходяща електронна поща, трябва да асоциирате потребителския си профил (account) с удостоверението за електронен подпис, записано на смарт-картата. Това става по следния начин:

Стартирайте Microsoft Outlook. От меню Tools изберете Options. Изберете раздел Security и натиснете бутона Settings

Картинка:Install Windows - Microsoft Outlook Options.png

В полето Security Settings Name изпишете e-mail адреса си

Картинка:Install Windows - Microsoft Outlook Options - 02.png

Натиснете бутон Choose и изберете желаното от вас удостоверение, с което ще подписвате кореспонденцията си. Потвърдете с OK.

Картинка:Install Windows - Microsoft Outlook Options - 03.png

Ако е избрана опцията Add digital signature to outgoing messages, всяко изпратено съобщение ще бъде подписано с избраното удостоверение.

Имате възможност да използвате същото удостоверение и за декриптиране на съобщения, изпратени към вас. Имайте предвид, че не всички удостоверения могат да се използват за криптиране и декриптиране. Тези възможности зависят от типа на вашето удостоверение.

При създаване на ново съобщение, ако в предварителните настройки не е избрана опцията за изпращане на подписано съобщение (по подразбиране), ще трябва всеки път, когато желаете, да добавяте електронния си подпис към дадено съобщение. Това става по следния начин:

Картинка:Install Windows - Microsoft Outlook Options - 04.png

Необходимо е да сте в режим на създаване на ново съобщение (от бутон New). От лентата с бутони или от падащото меню View изберете Options. Натиснете бутон Security Settings.

Картинка:Install Windows - Microsoft Outlook Options - 05.png

Изберете опцията Add digital signature to this message и потвърдете с ОК.

Всеки път, когато изпращате подписано съобщение, смарт картата ви трябва да бъде поставена в четеца. В момента на изпращането системата ще ви поиска ПИН-код за достъп до картата.

Забележка: Настройките за Microsoft Outlook Express са аналогични на гореописаните с тази разлика, че изборът на удостоверение става от Tools -> Accounts, раздел Mail -> Properties -> Security.