Как да направим Boot диск за Windows XP


В този урок ще разгладаме как се изготвя Boot диск за Windows XP. То служи за стартиране на инсталационния процес от CD.Инсталирането от CD най-често се налага когато дадено PC е без флопидисково устройство, всички дялове от HD са във формат NTFS и по ред други причини.Също така Boot диска за Windows XP служи и за форматиране на твърдия диск във формат FAT или NTFS по време на инсталацията.

Предполагам, че разбрахте за какво става въпрос, така че да пристъпваме към същността на урока:


Забележка: Ще използвам Nero 6.0.0.30  


1.) Изтеглете boot файла. (bootfiles.zip - 1.07KB)

2.) Извлечете BootSector файл (boot.ima) от bootfiles.zip в папката C:OSBOOT


3) Стартирайте Nero - Burning Rom.

4) Избери File > New... от менюто.


 
________________________________________


1.) Изберете CD-ROM (Boot).

2.) Изберете Image file от Source of boot image data.

3.) Проверете Enable expert settings (За напреднали хора само!).

4.) Поставете Kind of emulation: пред No Emulation.

5.) Поставете Load segment of sectors (hex!): пред 0000.

6.) Поставете Number of loaded sectors: to 4.

7.) Натиснете Browse...  бутона.


 
________________________________________

Открийте BootSector файл (boot.ima) в папката C:OSBOOT.

Кликнете Open бутона.


 
________________________________________

Кликнете върху ISO таба.

- Поставете File name length пред Max. of 31 chars (ISO Level 2).

- Поставете Format пред Mode 1.

- Поставете Character Set пред ISO 9660 (standard ISO CD-ROM).

- Проверете Joliet кутията.

- Проверете всички Relax ISO Restrictions.

- Проверете Allow more than 64 characters for Joliet names. 
________________________________________

Кликнете върху Label таба.

Изтъркайте проверяващата форма Also use the ISO 9660 text for Joliet.

Влезте Volume Label в ISO 9660 и Joliet текстовите кутии.

Кликнете More fields бутона.

- Вижте Windows 2000 CD Labels (TTID# 269)
- Вижте Windows XP SP0 CD Labels (TTID#226)
- Вижте Windows XP SP1 CD Labels (TTID#283)
- Вижте Windows XP SP1a/SP2 CD Labels (TTID#312)________________________________________

Напишете в Volume Label в System Identifier, Volume Set, Publisher,Data preparer, Application текстовите кутии под ISO 9660 and Joliet.

Натиснете върху OK бутона.


 
________________________________________

Кликнете върху Burn.

- Проверете Write.
- Проверете Finalize CD (По нататък записването е невъзможно!).
- Поставете Write Method пред Disc-at-once.
- Кликнете върхи New бутона.


 
________________________________________


- Открийте папката C:OSROOT.

- Изберете всичко в папката и изтеглете го ISO-то съставения панел.

- Кликнете върху Write CD Dialog бутона.________________________________________

Кликнете върху Boot.

- Проверете настройките. Коректно ако се нуждае.

- Кликнете върху Burn бутона.


________________________________________

Изчакайте диска когато стане готов..


________________________________________

Кликнете върху OK бутона.

Кликнете върху Done бутона.________________________________________

Процеса свърши! Вие сте готови!

 

Нагоре