nav_off
Писалкови скенери

CCD скенери

Лазерни скенери

Баркод скенери

reading.gif (4791 bytes)Функцията на баркод скенерите е да "прочита" изображението на баркода. Най-общо казано, скенерът регистрира и измерва липсата или наличието на светлина в елементите на баркода - светлите и тъмни ивици. Тази информация се преобразува в електрически сигнал, който може да бъде конвертиран в данни "разбираеми" от компютър. Ръчните баркод скенери се разделят на три основни групи - писалкови, лазерни и CCD. И трите групи изпълняват една и съща задача - прочитането на баркод, но всички те имат своите предимства и недостатъци.

Писалкови скенери
Наименованието произлиза от формата им, която прилича на писалка. Операторът прокарва върха на скенера през цялата ширина на баркода. Тънък сноп светлина се проектира от лещите на скенера върху тъмните и светли ивици. Промените в отражението се преобразуват в електрически сигнал, който се декодира и преобразува в компютърно съвместими цифрови данни. Тези устройства влизат в групата на контактните четци, тъй като при тях максималната дистанция на сканиране е не повече от няколко милиметра. Приложението на писалковите скенери е за четене на баркодове с малка дължина. Използването на такива скенери изисква от оператора да поддържа постоянна скорост и ъгъл на писалката спрямо баркода. Основното предимство на писалковите скенери е ниската цена. Въпреки това, тези скенери не могат да се конкурират с другите технологии за сканиране и поради това вече почти не се произвеждат. Пислаковите скенери могат да четат само баркодове с отлично качество и с определена плътност. За да се сканира баркода, той трябва да е върху твърда и равна повърхност. За успешна работа се изисква се определена тренировка на оператора, за да се създаде навик за постоянна скорост, ъгъл и натиск при сканиране. Последната причина, поради която вече не се използват писалковите скенери и директният контакт с баркода, което води до неговото повреждане.

Нагоре

CCD скенери
ccdass.gif (47214 bytes)CCD скенерите са устройства за контактно или близко до контактно сканиране. Поради това, че при тях няма движещи се части, които да се счупят или износят, те са много надеждни. CCD скенерите използват един или няколко светодиода, за да осветят областта на баркода и отразеното изображение се преобразува в електерически сигнал от светодиодна матрица. С други думи, вместо да се сканират последователно редуващите се тъмни и светли ивици, CCD матрицата "запомня" една тънка част от баркода, която след това се декодира. При този тип скенери не се налага движение, както при писалковите скенери, но те могат да четат само баркодове до определена ширина, ограничена от ширината на CCD матрицата. CCD скенерите са единствения конкурент на лазерните скенери със своята ниска цена, надеждност и ниска консумация на ток. Тези скенери са подходящи за магазини с малко натоварване. Както всичко друго, така и CCD скенерите имат своите недостатъци. Те имат ограничено разстояние на сканиране, което е до няколко сантиметра и малка ширина на сканиращото поле - обикновено до 60-80мм. CCD скенерите на са подходящи за работа в складове и други обекти, където има голямо натоварване и разнообразни по размери баркодове.

Нагоре

Лазерни скенери
Лазерните скенери имат най-висока цена, но въпреки това имат най-голям пазарен дял и удовлетворяват най-много изисквания на най-разнообразни приложения. Лазерните скенери използват лазерен диод, за образуването на сканираща линия. Това най-често става чрез въртяща се призма с огледала или осцилиращо огледало. Лъчът се проектира през огледалото върху баркода и отражението от тъмните и светли ивици се връща обратно в скенера през огледалото, фокусира се и се трансформира в електрически сигнал от фотодатчик. Полученият сигнал се декодира в скенера или се препраща за декодиране към интерфейсно устройство. Предимството на лазерните баркод скенери е тяхната независимост от вида и размера на баркода. Дистанцията на сканиране е много голямо от няколко сантиметра до няколко метра, благодарение на концентрирания поток светлина, произвеждан от лазерния диод. Лазерните скенери съществуват в два варианта - ръчни и стационарни.

Ръчни баркод скенери
Ръчните баркод скенери са подходящи за сканиране на най-разнообразни по размер и плътност баркодове. Скоростта на сканиране е многократно по-висока от всички останали технологии. Надеждността им също е много висока, благодарение на постоянно усъвършенстващите се технологии. Например, Symbol Technologies са разработили и използват в своите скенери сканиращи модули със специалния елемент Mylar за движение на огледалото, при което няма механично триене или износване. След навлизането на полупроводниковите лазерни диоди, консумацията на лазерните баркод скенери бе намалена до ниво, подходящо за работа дори и с преносими терминали с автономно захранване. При ръчните лазерни баркод скенери не се изисква предварително обучение на оператора. Удобството при работа е най-високо, а умората на ръката е сведена до минимум.

Стационарни лазерни скенери
Стационарните скенери освобождават напълно ръцете Ви при сканиране. Те използват многоравнинна сканираща матрица, която премахва необходимостта от позициониране на сканируемия обект пред определен участък. Основната им задача е да осигуряват пропускателната способност на натоварените касови възли в големите магазини. Увеличеният диапазон на сканиране и отличната производителност са комбинирани за бързо и прецизно сканиране с минимално натоварване на потребителя. Резултатът е по-експедитивна, по-продуктивна работа на касовите възли. Някои модели стационарни скенери могат да работят и като ръчни за сканиране на тежки и обемисти предмети, други стационарни скенери позволяват към тях да бъде включен ръчен скенер за същата цел. Основните предимства на стационарните лазерни скенери са бързина и удобство при работа. Недостатък е по-високата им цена.

Нагоре