Microsoft Office Outlook: Преместване на всички писма от един компютър на друг.

 

 

В това ръководство, ще ви покажа как най-лесно може да преместите писмата си от един компютър на друг, ако използвате клиента за електронна поща Microsoft Office Outlook.

Нека приемем, че разполагате с домашен компютър и преносим такъв и на преносимият компютър ви се налага да си преместите цялата електронна кореспонденция.

Най-лесният начин за да прехвърлите пощата си от домашният на преносимият си компютър е да преместите файлът, в който се съдържат всички писма и папки. При използването на Microsoft Office Outlook, вие създавате собствен профил и в този профил създавате account, в който се съхраняват вашите писма. Този account разполага със специален файл, който се казва outlook.pst и в който се съхраняват всичките контакти, писма и т.н. За да го преместите е необходимо да следвате следните стъпки:

 

    * Отидете на домашният си компютър и отворете "Control Panel",

    * Намерете менюто "Mail" и го активирайте с Enter,

    * Натиснете неколкократно Tab докато стигнете до бутона "Data Files" и го активирайте,

    * Отново използвайте Tab, докато стигнете до бутона "Open Folder" и го активирайте,

    * Ще ви се отвори папката Outlook в която се намират файловете които Microsoft Outlook ползва за да съхранява писмата. Със стрелките намерете файла Outlook.pst и с Control + C го копирайте,

    * Затворете папката и всички отворени прозорци с ALT + F4 и поставете файла който копирахте преди малко на удобно място (USB Flash, Floppy или папка достъпна от другият компютър),

    * След това на другият компютър направете същата процедура, само че, когато стигнете до момента с копирането на файла от папката на Outlook, просто направете обратната операция, не го копирайте, а поставете вече копираният файл на мястото на старият.

Забележка:

Файлът Outlook.pst не съдържа вашите настройки по програмата, т.е. на вторият компютър ще трябва първо да си създадете профил и account идентични на тези от първият ви компютър.